Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Mâide, 5/97 Fethullah Gülen
Mâide, 5/54 Fethullah Gülen
Mâide, 5/18 Fethullah Gülen
Kehf, 18/19 Fethullah Gülen
Bakara, 2/124 Fethullah Gülen
Bakara, 2/67 Fethullah Gülen
Bakara, 2/255 Fethullah Gülen
Bakara, 2/251 Fethullah Gülen
Bakara, 2/248 Fethullah Gülen
Bakara, 2/213 Fethullah Gülen
Bakara, 2/193 Fethullah Gülen
Bakara, 2/186 Fethullah Gülen
Bakara, 2/185 Fethullah Gülen
Bakara, 2/165 Fethullah Gülen
Bakara, 2/158 Fethullah Gülen
Bakara, 2/153 Fethullah Gülen
Bakara, 2/150 Fethullah Gülen
Bakara, 2/144 Fethullah Gülen
Bakara, 2/117 Fethullah Gülen
Bakara, 2/114 Fethullah Gülen
Bakara, 2/90 Fethullah Gülen
Bakara, 2/87 Fethullah Gülen
Bakara, 2/78 Fethullah Gülen
Bakara, 2/73 Fethullah Gülen
Bakara, 2/65 Fethullah Gülen