Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Bakara, 2/54 Fethullah Gülen
Bakara, 2/44 Fethullah Gülen
Bakara, 2/31 Fethullah Gülen
Bakara, 2/30 Fethullah Gülen
Bakara, 2/25 Fethullah Gülen
Bakara, 2/18 Fethullah Gülen
Bakara, 2/17 Fethullah Gülen
Bakara, 2/10 Fethullah Gülen
Bakara, 2/2 Fethullah Gülen
Fatiha, 1/5 Fethullah Gülen
Takdim Prof. Dr. Suat Yıldırım
Giriş Fethullah Gülen
Önsöz Fethullah Gülen