Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Meryem, 19/17 Fethullah Gülen
Meryem, 19/5 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/67 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/35 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/32 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/24 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/20 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/119 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/114 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/56 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/31 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/29 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/18 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/190 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/154 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/117 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/102 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/97 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/86 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/64 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/40 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/21 Fethullah Gülen
İnşirah, 94/7 Fethullah Gülen
Duhâ, 93/5 Fethullah Gülen
Duhâ, 93/4 Fethullah Gülen