Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
A'lâ, 87/9 Fethullah Gülen
Cin, 72/1-2 Fethullah Gülen
Tahrîm, 66/10 Fethullah Gülen
Talâk, 65/2 Fethullah Gülen
Münafikûn, 63/4 Fethullah Gülen
Haşir, 59/16 Fethullah Gülen
Haşir, 59/10 Fethullah Gülen
Vâkıa,56/75-77 Fethullah Gülen
Rahmân, 55/17 Fethullah Gülen
Necm, 53/18 Fethullah Gülen
Sâd, 38/20 Fethullah Gülen
Yâsin, 36/20 Fethullah Gülen
Sebe', 34/14 Fethullah Gülen
Sebe',34/12 Fethullah Gülen
Ahzap, 33/4 Fethullah Gülen
Lokman, 31/17 Fethullah Gülen
Ankebût, 29/45 Fethullah Gülen
Nûr, 24/35 Fethullah Gülen
Hac, 22/11 Fethullah Gülen
Kehf, 18/110 Fethullah Gülen
Kehf, 18/94 Fethullah Gülen
Kehf, 18/90 Fethullah Gülen
Kehf, 18/85 Fethullah Gülen
Kehf, 18/50 Fethullah Gülen
Kehf, 18/28 Fethullah Gülen