Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Kehf, 18/24 Fethullah Gülen
Kehf, 18/18 Fethullah Gülen
Kehf, 18/13-14 Fethullah Gülen
İsrâ, 17/13 Fethullah Gülen
Nahl, 16/90 Fethullah Gülen
Hicr, 15/26 Fethullah Gülen
Hicr, 15/24 Fethullah Gülen
İbrahim, 14/5 Fethullah Gülen
Ra'd, 13/31 Fethullah Gülen
Hûd, 11/70-71 Fethullah Gülen
Yunus, 10/98 Fethullah Gülen
Yunus, 10/90 Fethullah Gülen
Yunus, 10/88 Fethullah Gülen
Yunus, 10/87 Fethullah Gülen
Yunus, 10/11 Fethullah Gülen
Tevbe, 9/111 Fethullah Gülen
Tevbe, 9/72 Fethullah Gülen
Tevbe, 9/20 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/73 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/45 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/44 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/42 Fethullah Gülen
A'râf, 7/189-190 Fethullah Gülen
A'râf, 7/115-116 Fethullah Gülen
En'âm, 6/124 Fethullah Gülen