Kur'an'ın Altın İkliminde

Elinizde tuttuğunuz bu eserde, "insan eksenli Kur'ân tefsiri" anlayışı istikametinde, Kur'ân'ın psikolojik tahlillerini, insan üzerine yapılan semavî şerh ve analizleri, müşahhas ve canlı misaller eşliğinde, orijinal tespit ve yorumların ışığı altında okuma imkânını bulacaksınız.

Bu iklimde yolculuğunuzu devam ettirdiğinizde, koskoca kâinatın bir sergi, bir meşher hâlinde önünüze serildiğini; bir kitap gibi önünüze konulduğunu görecek ve böylece onu bir meşher gibi müşâhede edecek, bir kitap gibi okuyacak, bir kitap gibi duyacak ve bir kitabın rengârenk canlı, yaldızlı nakışlarını temâşâ ediyor gibi hayran hayran seyre dalacaksınız.

Bu Kitabı Satın Alın

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Takdim yerine Nil Yayınları
Giriş Fethullah Gülen
Kur'an'ın ifade üstünlüğü (Belâğatı) Fethullah Gülen
Kur'ân'ın mânâsındaki çok yönlülük Fethullah Gülen
Kur'ân'daki insicam Fethullah Gülen
Kur'an'ın üslubundaki mucizelik Fethullah Gülen
Nâsih-mensûh âyetlerdeki insicam Fethullah Gülen
İki kelimeye sığdırılmış büyük mucize Fethullah Gülen
Kur'ân'ın maksatlarını ifadedeki harikulâdelik Fethullah Gülen
Kur'ân'ın delil getirmedeki harika üslûbu Fethullah Gülen
İhlâs sûresindeki mucizevî besâtet Fethullah Gülen
Haşri ispat eden âyetlerdeki sadelik Fethullah Gülen
Kur'ân âyetlerindeki çok yönlülük Fethullah Gülen
Kur'ân'ın kendine has ifade dili ve karakter tasviri Fethullah Gülen
Hz. Nuh'tan Hz. Hud'a uzanan mücadele geleneği Fethullah Gülen
Müreffeh hayatın azdırdığı cemaat: Semud Kavmi Fethullah Gülen
Kur'ân'da şahsiyet karakterleri Fethullah Gülen
Kur'ân'da toplum tahlilleri Fethullah Gülen
Kur'ân'da umumu alâkadar eden tiplemeler Fethullah Gülen
İnananların alacağı dersler Fethullah Gülen
Kur'ân ve onun eşsiz üslûbu Fethullah Gülen
İnsan, çirkinden nefret eder Fethullah Gülen
Kur'ân'ın seçkin ifade gücü Fethullah Gülen
Kur'ân'ın lafız-mânâ bütünlüğü Fethullah Gülen
Kur'ân ve mûsıkî ile alâkalı birkaç kelime Fethullah Gülen