Çizgimizi Hecelerken

1970'li yıllardan itibaren farklı zaman ve mekanlarda bir çok soruya muhatap kalan müellifin o soruları nasıl kucaklayıcı bir bütüncül yaklaşımla cevaplandırdığına tanık olacaksınız Çizgimizi Hecelerken isimli kitapta. Hz. Âdem yaratıldığı anda onu harekete geçiren ilahi nefesin nasıl vuku bulduğundan farklı dillerin, renklerin ve ırkların meydana geliş şekline; 'İslâm sosyalizmi' tabirinden insanlık tarihi boyunca ihtilâlleri meydana getiren içtimaî hastalıklara; mezheplerin doğuşu ve çok oluşunun hikmetlerinden kabir hayatında verilecek hesabın keyfiyetine kadar çok çeşitli ve farklı konular, bu eserde Kur'ân ve Sünnet perspektifinden ele alınmaktadır.

Perspektif, Düşünce Boyutu ve Din Ekseni Etrafında isimli üç ana başlıkta ele alınan 57 farklı ve ilgi çekici konunun yeterli, sade ve derinlikli bir biçimde ele alındığı 'Çizgimizi Hecelerken' dünü, bugünü ve yarınları sağlam ve zengin bir düşünce ikliminde yaşamak, günümüzün doğurduğu sorulara cevap bulmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Allah kulları arasında ayrım yapmaz Fethullah Gülen
Allah Resûlü kaç defa miraca çıktı? Fethullah Gülen
Allah Resûlü’nü rüyada görmek Fethullah Gülen
Allah’ın istediği mânâda salih amel Fethullah Gülen
Anne babanın günahları çocuğu etkiler mi? Fethullah Gülen
Ashab-ı kiram’ın fikirlerini söyleme serbestisi Fethullah Gülen
Belâ ve musibetler karşısında Efendimiz Fethullah Gülen
Bermuda Şeytan Üçgeni ve uçan daireler Fethullah Gülen
Beşerdeki potansiyel hayır ve şer Fethullah Gülen
Besmelesiz ve hamdelesiz işler neticesizdir Fethullah Gülen
Cemal görülmek ister Fethullah Gülen
Cenâb-ı Hakk’ın görülmesi Fethullah Gülen
Din bir vicdan işi midir? Fethullah Gülen
Din ve doktrin Fethullah Gülen
Dua nedir? Rabbimiz’e nasıl dua edilir? Fethullah Gülen
Dua ve niyazlardaki ortak espri Fethullah Gülen
Ekonomik krizler ve israf Fethullah Gülen
Gururlanmak Fethullah Gülen
Herkes kendi şartlarında hesaba çekilecek Fethullah Gülen
Hz. Âdem nerede yaratıldı? Fethullah Gülen
Hz. Âdem’den sonraki farklı diller Fethullah Gülen
Hz. Âdem’i harekete geçiren nefha-i ilâhî Fethullah Gülen
Hz. Âdem’in yaratılışı Fethullah Gülen
İhtilâlleri meydana getiren içtimaî hastalıklar Fethullah Gülen
İman hakikatleri akla ters değildir Fethullah Gülen