Kendi İklimimiz

Prizma serisi, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin his ve düşünce dünyasını ideal tarzda yansıtan eserlerin başta gelenlerindendir. Serinin beşincisini oluşturan bu eserde;

  • Uzayda canlılar var mı?
  • Reenkarnasyon mümkün mü?
  • Materyalizm niçin iflas etmiştir?
  • İdarecilerimize karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
  • Dualarımız nasıl kabul olur?
  • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem], kıyamete kadar olacak hangi hâdiseleri haber vermiştir?

gibi sosyal ve ilmî konulara dâir pek çok sorunun cevabı veriliyor.

"Kendi İklimimiz" den esintiler taşıyan bir eser...

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Adem Şerr-i Mahzdır Fethullah Gülen
Allah'a ve Ahirete İman Fethullah Gülen
Beddua ve Allah'a Havale Etmek Fethullah Gülen
Büyük Zatlara Muhabbette Ölçü Fethullah Gülen
Cahiliye Dönemi Sadaka ve İyilikleri Fethullah Gülen
Cahiliye İçinde Yaşayıp Cehalete Bulaşmayanlar Fethullah Gülen
Dört Halifenin Hilâfete Liyakati Fethullah Gülen
Duanın Kabulüne Vesile: Salavât Fethullah Gülen
Ebû Hanife, Ona Muasır Dâhiler ve Fikir Hürriyeti Fethullah Gülen
Efendimiz'in Dilinden Günümüze Bakan Haberler Fethullah Gülen
En İsabetli Hizmet Yolu Fethullah Gülen
Füyûzât Hislerinden Fedakârlık Fethullah Gülen
Gaye-i Hayal Olmazsa... Fethullah Gülen
Hataları Aza İndirme Fethullah Gülen
Hüsnüzan ve Suizan Fethullah Gülen
İçtimaî Hayatta Dünya-Ahiret Muvazenesi Fethullah Gülen
İdarecilere Karşı Tavrımız Fethullah Gülen
İnancın Amelle Beslenmesi Fethullah Gülen
İnsanın Sûret-i Rahman Üzerine Yaratılışı Fethullah Gülen
İslâm Her Devirde Yaşanmıştır Fethullah Gülen
Kâinatın Altı Günde Yaratılması Fethullah Gülen
Kâinatların Fihristi: İnsan Fethullah Gülen
Kulluk Bir İmtihandır Fethullah Gülen
Kur'ânî Emirlerde Tedricîlik Fethullah Gülen
Maddecilik Fikri İflas Etmiştir Fethullah Gülen