Kendi İklimimiz

Prizma serisi, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin his ve düşünce dünyasını ideal tarzda yansıtan eserlerin başta gelenlerindendir. Serinin beşincisini oluşturan bu eserde;

  • Uzayda canlılar var mı?
  • Reenkarnasyon mümkün mü?
  • Materyalizm niçin iflas etmiştir?
  • İdarecilerimize karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
  • Dualarımız nasıl kabul olur?
  • Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem], kıyamete kadar olacak hangi hâdiseleri haber vermiştir?

gibi sosyal ve ilmî konulara dâir pek çok sorunun cevabı veriliyor.

"Kendi İklimimiz" den esintiler taşıyan bir eser...

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Mazhariyetleri İdrak Fethullah Gülen
Meleklerin Yaratılış Hikmetleri Fethullah Gülen
Muhasebe ve Muhasebe Kahramanları Fethullah Gülen
Müspet Hareketin Ölçüsü Fethullah Gülen
Nasihat, Allah'ın Gayreti ve Kulun Hakkı Fethullah Gülen
Osmanlı Neden Kâmil Hilâfeti Uygulamadı? Fethullah Gülen
Peygamber Mesajlarının Özündeki Birlik Fethullah Gülen
Ramazan'ın Rûhânî İkliminden İstifade Fethullah Gülen
Reenkarnasyon Düşüncesi ve Öte Hayat Fethullah Gülen
Sadakat ve Vefaya Dair Fethullah Gülen
Uzayda Canlılar Var mı? Fethullah Gülen
Yol Düsturları Fethullah Gülen