Prizma

Eser, M. Fethullah Gülen Hocaefendi'ye çeşitli vesilelerle sorulmuş olan sorulara, Hocaefendinin vermiş olduğu cevaplardan oluşmaktadır. Prizma’da, din, tarih, psikoloji, siyaset ve aktüalite gibi farklı sahalardaki konular orijinal bir bakış açısıyla irdelenmekte ve alternatif modeller ortaya konarak, düşünme ve değerlendirme ölçüleri verilmektedir. Prizmanın satırları arasına ufkunuz genişleyecek, çevrenize, eşyaya ve hadiselere daha gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşıp, hayatı bir başka duyacak, varlığı ve aktüaliteyi asli özellik boyutları içinde değerlendireceksiniz.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Büyü ve Büyüden Kurtulma Yolları Fethullah Gülen
Cebr-i Lütfî ve Buudları Fethullah Gülen
Cemaat Gerçeği Fethullah Gülen
Cennet Yamaçlarında Dolaşmak Fethullah Gülen
Cevşen Fethullah Gülen
Cihada Denk Tutulan Nasihat Fethullah Gülen
Cinler ve Medyumlar Fethullah Gülen
Çocuk Ebeveyn Münasebeti Fethullah Gülen
Çok Uluslu Şirketler Çağında Ticarî Ortaklıklar Fethullah Gülen
Dâsitânî Bir Kardeşlik İçin Fethullah Gülen
Denge Fethullah Gülen
Devlet-i Ebed Müddet Fethullah Gülen
Din, Hikmet ve Kuvvet Fethullah Gülen
Dinlerin Tevhidi (!) Fethullah Gülen
Dua Üzerine Birkaç Söz ve Düşman Şamatası Fethullah Gülen
Dua-Amel Münasebeti Fethullah Gülen
Duanın, Derman Olacağı Dertle Münasebeti Fethullah Gülen
Dünden Bugüne Işık Evler Fethullah Gülen
Dünyada Diriliş Solukları Fethullah Gülen
Dünyamızda Bedduanın Yeri Fethullah Gülen
Duygularda İtidal Fethullah Gülen
Efendimiz'i Ziyaret Fethullah Gülen
Efendimiz'in Şecaat ve Şefkat Ufku Fethullah Gülen
Efendimiz'in Tarifleri İçinde Kur'ân Fethullah Gülen
Efendimizin (sav) ve Sahabenin Beşer Olma Özellikleri Fethullah Gülen