Kendi Ruhumuzu Ararken

Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettirebilirsek, kendimiz olarak dirileceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.. Bir dönemde, sımsıcak dünyasını terk ederek çok garip arayışlara giren son birkaç nesil, kâh gidip maddeye ve makinaya sığındı.. kâh değişik fantezilere tav oldu.. kâh kendini en çılgınca hezeyanlara saldı ve ömrünü cinnetler içinde geçirdi.. Ancak şimdilerde o, az dahi olsa, boşlukta bulunduğunun farkına vararak alternatif düşüncelere kapı aralamaya, imandan söz edip, geçmişe değerler atfetmeye başladı.. Evet, milletimize vaad edilen İlâhî günlerin, bin bir şafak emaresiyle renk renk tüllendiği şu durgun görünümlü aktif zaman aralığında, geleceği omuzunda bayraklaştıracak aydınlık nesillerin ruh ve mânâ hamurunu, kendi teknemizde, kendi üslûbumuzla yoğurmalıyız ki; milletimiz, geçmişten gelen düşünce zenginliği ve tarih şuuruyla, dipdiri olarak yeni oluşumlara taşınabilsin. Evet, gözlerimizi kapayıp Hakk'a kulluk heyecanı içinde, dünyanın dört bir yanına saçacağımız tohumlar, O'nun inayetiyle bir gün mutlaka hayata yürüyecek; hatta çürüyüp gittiğini zannettiklerimiz bile, mevsimi gelince yediveren, yetmiş veren başaklar gibi salınıp kendi kaderlerinin bestelerini mırıldanacaklardır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Takdim yerine Nil Yayınları
Beş âfet Fethullah Gülen
Müslüman olarak ölebilmek Fethullah Gülen
Sefahet ve sefalet, girdiği yeri helâk eder Fethullah Gülen
Çok ağlayın, az gülün! Fethullah Gülen
İhlâs ve Uhuvvet risaleleri Fethullah Gülen
Hayatın gayesi ve şükür Fethullah Gülen
Nefsin oyunları karşısında havf-recâ dengesi Fethullah Gülen
Sünnet-i seniyyeye ittiba Fethullah Gülen
Fert ve toplum plânında kulluk psikolojisi Fethullah Gülen
İlimlerde kalb-kafa izdivacı Fethullah Gülen
Her Musa’nın bir firavunu vardır Fethullah Gülen
İrşatta önemli bir esas Fethullah Gülen
Tebliğde tolerans ve müsamahanın sınırları Fethullah Gülen
Mal edinme arzusu Fethullah Gülen
Mü’minde zenginlik Fethullah Gülen
Evlat-baba ilişkisi Fethullah Gülen
Mânâ maddeden öncedir Fethullah Gülen
Allah’ın zât’ını düşünmek Fethullah Gülen
Bedende ruh çıktıktan sonraki hayatiyet Fethullah Gülen
Yokluk bir azaptır Fethullah Gülen
Değişimin ardındaki mesaj Fethullah Gülen
Allah zamanla kayıtlı değildir Fethullah Gülen
İnançta değişik faktörler Fethullah Gülen
Uykunun mahiyeti Fethullah Gülen