Yazdır

Kader Vaazı-1 (9 Haziran 1978)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Kader Vaazları

Oy:  / 6
En KötüEn İyi 

Kader Vaazı-1 (9 Haziran 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 9 Haziran 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “Kader ve kadere imanın mânâsı” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

 • Kadere imanın diğer iman rükünlerine inanmanın bir neticesi olduğu...
 • Kaderin ilim, irade ve kudret açısından her şeyi Allah’a (c.c.) vermenin ifadesi olduğu...
 • “Kader” kelimesinin kökü ve mânâları...
 • “Kâinatta tesadüfe yer yoktur.” hakikati ve her şeyin bir plân ve proje dâhilinde cereyan ettiğinin izahı...
 • Kâinatta genel mânâda, “cebrî kader”in hâkim olduğu ve bunda insan iradesinin bulunmadığının izahı...
 • Kaderin günahlara bir mazeret olamayacağı...
 • Kaderin vicdanî ve hâlî bir mesele olduğu...
 • “Sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah’tır.” (Sâffât sûresi, 37/96) âyetinin izahı.
 • “Sana iyilik olarak gelen her şey Allah’tandır. Kötülük olarak gelen her şey ise nefsindendir.” (Nisâ sûresi, 4/79) âyetinin izahı...
 • Maziye ve musibetlere kader açısından, istikbale ve mâsiyetlere ise irade açısından bakmak gerektiği...
 • İmam Ebû Hanife Hazretleri’nin “kader” konusunu tartışmaktan kaçınması...
 • “Kader” ve “insan iradesi” arasında hiçbir uyumsuzluk olmadığı...
 • “Kader ilim nev’indendir.”, “İlim ma’lûma tâbidir.” ve “İnsanların yapacakları fiilleri Allah (c.c.) ilmiyle bilir.” meselesinin izahı.. Konuyla ilgili olarak nereden ne zaman hareket edip, nerelere uğrayıp, ne kadar hızda ve sürede nereye varacağı önceden hesap edilerek bilinen tren misali...
 • Levh-i Mahfûz nedir?
 • Cüz’î irade nedir?
 • “Gerek (kıtlık, kuraklık, zelzele gibi) yerde, gerek (hastalık, mala gelen musibet gibi) kendinizde vuku bulan hiçbir musibet yoktur ki bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın.” (Hadîd sûresi, 57/22 ) âyetinin konuyla alâkalı hadislerle birlikte izahı...
 • “Herkes ne için yaratılmışsa, yaratıldığı şey istikametinde hayatı kendisine kolaylaştırılır.” hadisinin izahı...
 • İnsanın, nasıl yaşamışsa öyle öleceği...

Hutbe

 • Hakkımızda takdir edilen her şeyin Allah tarafından yazılmasının, amel konusunda insanı daha da şevklendireceği.. Konuyla ilgili olarak; Hz. Ali, Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın (r.anhüm) öldürüleceklerini bilmelerine rağmen Allah’ın takdirine razı olmaları ve bu yolda şevkle devam etmeleri...
 • İskilipli Atıf Hoca’nın müdafaanamesini yırtıp şevkle Peygamberimiz’e (s.a.s.) kavuşmak için kaderine razı olması...