Yazdır

Kader Vaazı-4 (4 Ağustos 1978)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Kader Vaazları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Kader Vaazı-4 (4 Ağustos 1978)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 4 Ağustos 1978 tarihinde İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği “Hidatet ve dalaletin yaratılışı” konulu vaazı dinleyeceksiniz...

Vaaz

 • 1. Kader açısından insana saadet ve huzuru lütfedenin Allah Teâlâ (c.c.) olduğu ve insanın bunları elde etmek için sebeplere müracaat etmesi gerektiği...
 • Allah Teâlâ’nın (c.c.) “olmuş-olacak” her şeyi bildiği...
 • “Kitâbet”, “meşîet” ve “fiillerin yaratılması” meselelerinin hülâsası...
 • Kader açısından “istihâre duası”... Allah Teâlâ’nın kötülüğü de, fuhşiyâtı da lütfuyla geri çevirmesi...
 • Hz. Yusuf’un (a.s.) Allah Teâlâ’nın lütfuyla gördüğü bürhân...
 • “Fiilleri Allah (c.c.) yaratır.” hakikatini teyit eden bir hadis-i şerifin izahı...
 • Hidayet ve dalâleti Allah’ın (c.c.) yarattığı...
 • Hidayetin mertebeleri...
 • Allah Teâlâ’nın insana irade, hayvanlara da sevk-i ilâhi verdiği hakikatinin âyetlerle izahı...
 • Karınca ve köpeğin de bir ümmet olduğunu belirten hadis-i şeriflerin izahı...
 • “İnsan Allah’ın davetine icabet eder, O’nun kitabından istifade liyakatini kullanırsa, Allah da bu istifadeyi yaratır.” hakikati ve konuyla alakalı âyetler...
 • İnsan yakınlarının hidayetini ne kadar arzu ederse etsin, gerçekte hidayeti yaratanın Allah Teâlâ (c.c.) olduğu...

Hutbe

 • Allah Teâlâ’nın her şeyin varlığını bir sebebe bağlaması...
 • “Hidayet” ve “dalâlet”in Allah Teâlâ’nın (c.c.) dilemesi ile olduğu...
 • İnsan iradesinin bir şart-ı âdi olduğu...
 • Allah’ın rızasını ve cenneti kazanmanın yolunun, her şeyin Allah Teâlâ (c.c.) yolunda fedâ edilmesinden geçtiği...
 • Sahabe Efendilerimizin (r.anhüm) her şeylerini bırakıp Medine’ye hicret etmeleri ve Bedir’de Allah ve Resûlü’nü her şeye tercih edip anne, baba, kardeş, evlat gibi yakınlarına karşı savaşmaları...