Yazdır

Şadırvan Vaazı-1 (24 Aralık 1989)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Şadırvan Vaazları

Oy:  / 213
En KötüEn İyi 

Şadırvan Vaazı-1 (24 Aralık 1989)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 24 Aralık 1989 tarihinde İzmir Şadırvan Camii’nde verdiği “İrade hassasiyeti” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Allah düşmanları, her yerde bozguna uğrarken dine sahip çıkanlar adım adım zirvelere doğru tırmanıyorlar...
 • Müttakînin mânâsı ve takvanın bir buudu: irade hassasiyeti ve aktif sabır...
 • İrade hassasiyetine Peygamberlerin hayatlarından örnekler, Hz. Nuh’un (a.s.) hiç sarsılmadan yıllar süren irşad faaliyeti...
 • Tavır değiştirmeyen Peygamber Hz. İbrahim (a.s.) ve Asr-ı Saadetten ve günümüzün irade kahramanlarından birkaç örnek: Hz. Ebû Bekir (r.a.), Hz. Cafer (r.a.), Bediüzzaman Hazretleri...
 • İrade insanı Hz. İbrahim’in (a.s.) tabi tutulduğu imtihanlar; ailesini otun dahi bitmediği bir vadiye terk etme ve oğlu İsmail’i (a.s.) kurban etme imtihanı...
 • Hz. Musa’da (a.s.) sizin için misal alınacak yanlar vardır...
 • Hz. İsa (a.s.) ve çarmıhların gölgesinde irşad ve tebliğle geçen bir hayat...
 • Peygamberimiz (s.a.s.) diğer Peygamberlerin tabi tutulduğu imtihanlardan daha ağırına tabi tutulmuş ve kavminden gelen eziyetlere sapasağlam iradesiyle katlanmış ve sarsılmamıştır...
 • Kur’ân’da müttakî ve özellikleri...
 • Hakikî mânâda takva.. günümüzde takvaya yüklenen yanlış mânâlar ve çarpık anlayışlar...
 • Allah (c.c.), insanların suret ve cisimlerine bakmaz, O, kalp ve amellerine bakar ve sıfatlarına göre onlara muamele eder...
 • Kâfirlerin pek çok alanda ilerleme kaydetmeleri mü’min sıfatlarıyla mücehhez olmalarındandır. Mü’minlerin geri kalmaları ise kâfir sıfatlarıyla muttasıf olmalarındandır...
 • Bir hakikatin iki yüzü veya Allah’ın iki çeşit kanunu; âyât-ı tekvîniye ve Kur’ân-ı Kerim...
 • Hak neticeye bâtıl yolla varılamaz, bir mü’min için her vesile meşru olamaz...
 • Yeryüzünde ağlamaları dindirecek bir ses ve soluğa ihtiyaç vardır...
 • Mü’min hassasiyeti ve ansızın gelen ölüme hazırlıksız yakalananların ölüm döşeğinde ve ahiretteki hallerinden örnekler...
 • Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) haram karşısında takındıkları tavır...
 • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekirse öylece sakının!...” (Âl-i İmrân sûresi, 3/102) âyeti karşısında ashab-ı kiramın (r.anhüm) durumu...
 • Murat Hüdâvendigâr ve ordusunun, düşmanlarını dahi hayrete sevk eden örnek davranışı...
 • Gülmeyi dahi kendisine yasaklayan ciddiyet insanı Selahaddin-i Eyyûbî’nin hayatından kesitler...