Yazdır

Şadırvan Vaazı-3 (25 Şubat 1990)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Şadırvan Vaazları

Oy:  / 27
En KötüEn İyi 

Şadırvan Vaazı-3 (25 Şubat 1990)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 25 Şubat 1990 tarihinde İzmir Şadırvan Camii’nde verdiği “Güven toplumu” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Mü’min kime denir? Mü’minin emniyet ve emanetle münasebeti...
 • “Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz.” (Hadis)...
 • Güven cemaatine ihtiyaç olduğu
 • Millî şâirimiz merhum Mehmet Âkif’in “BİR GECE” adlı şiiri...
 • Emniyet bizim yamaçların gülü çiçeğidir. Enbiya-i izâm hep emniyeti haykırıp durmuştur...
 • Düşmanlarının dahi “Muhammedü’l-Emin” dediği Peygamberimiz’in (s.a.s.), emniyetine dair hayatından örnekler...
 • Peygamberimiz (s.a.s.) Allah’a karşı fevkalade güven ve itimat içindeydi. Buna dair örnekler: Hicret esnasında Hz. Ali’yi (r.a.) yatağında bırakması, Başına işkembe konulduğunda Allah’a fevkalade itimat içinde olması, Sevr Mağarası’nda iken müşriklerin yanlarına kadar sokulmalarına rağmen korkusuzluğunu ve Allah’a itimadını izhar etmesi, Gavres yalın kılıçla başında dikildiği zaman cesaretini ortaya koyması...
 • Ümmetin Emini Ebû Ubeyde İbn Cerrah’ın (r.a.), Hıristiyan teb’aya emniyet telkin etmesi...
 • Emniyet, iyi bir terbiyeye ve mükemmel bir kültüre bağlıdır. Emniyetin kaynağı Allah korkusudur. Bununla ilgili birkaç örnek: Peygamberimiz’in (s.a.s.) duası: Allahım! Gizli-açık her halimde senden haşyet, Sana karşı içimin saygıyla dolmasını istiyorum, Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) bilmeden yediği haram lokmayı gaseyân ederek tekrar çıkarması, Peygamberimiz’in (s.a.s.), yediği bir hurmanın sadaka veya zekât olması endişesiyle sabaha kadar kıvranması, İki sahabinin, karanlıkta Resûlullah’ı (s.a.s.) bir kadınla görmeleri üzerine, Resûlullah’ın zihinlerde bir şüphe kalmaması için yanındaki kadının zevcesi Hz. Safiye olduğunu belirtmesi, Peygamberimiz (s.a.s.), latife yaparak insanları güldüren Üseyd İbn Hudayr’ın (r.a.) karnına eliyle dürtmüş, o da canının yandığını söylemiş, bunun üzerine Resûlullah “Sen de bana vur!” diyerek kısas yapmasını istemiştir
 • Humus valisi Umeyr İbn Sa’d’ın, bir gayr-ı müslime kötü söz söylediği için görevinden azledilmesini istemesi...
 • Bütün insanlık, emniyeti ve şefkati hayvanlara kadar ulaşmış sizlerin uzatacağı yardım elini beklemektedir...
 • Bişr-i Hafî’nin (k.s.) kız kardeşinin Ahmed İbn Hanbel’den sorduğu fetva...
 • Abdullah İbn Ömer’in (r.a.), bir çobanın emanet duygusu karşısında çok etkilenmesi...
 • Zeynelâbidîn’in 20-30 yıl boyunca kendi sırtında taşıdığı yiyecek dolu çuvalları gece vakti fakirlerin kapılarına bırakması...