Kendi Ruhumuzu Ararken

Birkaç asırdan beri tamamen üslûbunu yitirmiş şu dünyada herkes bir şeyin peşinde; biz de kendi ruhumuzu arıyoruz. Bu aramayı devam ettirebilirsek, kendimiz olarak dirileceğimiz günlerin çok yakın olduğunu söyleyebiliriz.. Bir dönemde, sımsıcak dünyasını terk ederek çok garip arayışlara giren son birkaç nesil, kâh gidip maddeye ve makinaya sığındı.. kâh değişik fantezilere tav oldu.. kâh kendini en çılgınca hezeyanlara saldı ve ömrünü cinnetler içinde geçirdi.. Ancak şimdilerde o, az dahi olsa, boşlukta bulunduğunun farkına vararak alternatif düşüncelere kapı aralamaya, imandan söz edip, geçmişe değerler atfetmeye başladı.. Evet, milletimize vaad edilen İlâhî günlerin, bin bir şafak emaresiyle renk renk tüllendiği şu durgun görünümlü aktif zaman aralığında, geleceği omuzunda bayraklaştıracak aydınlık nesillerin ruh ve mânâ hamurunu, kendi teknemizde, kendi üslûbumuzla yoğurmalıyız ki; milletimiz, geçmişten gelen düşünce zenginliği ve tarih şuuruyla, dipdiri olarak yeni oluşumlara taşınabilsin. Evet, gözlerimizi kapayıp Hakk'a kulluk heyecanı içinde, dünyanın dört bir yanına saçacağımız tohumlar, O'nun inayetiyle bir gün mutlaka hayata yürüyecek; hatta çürüyüp gittiğini zannettiklerimiz bile, mevsimi gelince yediveren, yetmiş veren başaklar gibi salınıp kendi kaderlerinin bestelerini mırıldanacaklardır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Takdim yerine Nil Yayınları
Beş âfet Fethullah Gülen
Müslüman olarak ölebilmek Fethullah Gülen
Sefahet ve sefalet, girdiği yeri helâk eder Fethullah Gülen
Çok ağlayın, az gülün! Fethullah Gülen
İhlâs ve Uhuvvet risaleleri Fethullah Gülen
Hayatın gayesi ve şükür Fethullah Gülen
Nefsin oyunları karşısında havf-recâ dengesi Fethullah Gülen
Sünnet-i seniyyeye ittiba Fethullah Gülen
Fert ve toplum plânında kulluk psikolojisi Fethullah Gülen
İlimlerde kalb-kafa izdivacı Fethullah Gülen
Her Musa’nın bir firavunu vardır Fethullah Gülen
İrşatta önemli bir esas Fethullah Gülen
Tebliğde tolerans ve müsamahanın sınırları Fethullah Gülen
Mal edinme arzusu Fethullah Gülen
Mü’minde zenginlik Fethullah Gülen
Evlat-baba ilişkisi Fethullah Gülen
Mânâ maddeden öncedir Fethullah Gülen
Allah’ın zât’ını düşünmek Fethullah Gülen
Bedende ruh çıktıktan sonraki hayatiyet Fethullah Gülen
Yokluk bir azaptır Fethullah Gülen
Değişimin ardındaki mesaj Fethullah Gülen
Allah zamanla kayıtlı değildir Fethullah Gülen
İnançta değişik faktörler Fethullah Gülen
Uykunun mahiyeti Fethullah Gülen
İnsanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar Fethullah Gülen
Din hakkında Fethullah Gülen
İslâm’ın fikir ve hayata verdikleri Fethullah Gülen
Asrın problemlerine İslâm’ın cevabı Fethullah Gülen
Osmanlılar ve Müslümanlık Fethullah Gülen
Osmanlı Devleti’nin yıkılışı Fethullah Gülen
İki farklı Mevlâna Fethullah Gülen
Ay’da yaşamak Fethullah Gülen
Sevk-i ilâhî Fethullah Gülen
Sayılarda hikmet aramak Fethullah Gülen
Tevhid mertebeleri Fethullah Gülen
Din bir bütündür Fethullah Gülen
Cennet ve Cehennem’e inanmanın insan hayatına yansımaları Fethullah Gülen
Nefs-i levvâme nedir? Fethullah Gülen
Fetret devrinde işlenen günahlar Fethullah Gülen
Büyük günahlar Fethullah Gülen
Meteorlar ve recm-i şeyâtîn Fethullah Gülen
Nazarın tesir sahası Fethullah Gülen
Avam-havas Fethullah Gülen
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” Fethullah Gülen
Peygamber Efendimiz’e sorulan sorular Fethullah Gülen
Mâsiyetle vasiyet olmaz Fethullah Gülen
Köle ve cariye hukuku üzerine Fethullah Gülen
Evlenmenin kolaylaştırılması Fethullah Gülen
Mirac gecesi düğün yapmak Fethullah Gülen
Ölümü istemek Fethullah Gülen
İbadet şekillerindeki farklılık Fethullah Gülen
“Biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik” Fethullah Gülen
Hazreti Nuh’un gemisi Fethullah Gülen
Hazreti Yunus Aleyhisselâm’ın münâcâtı Fethullah Gülen
Kur’ân kıssaları ve Yusuf Sûresi Fethullah Gülen
Yusuf Sûresi-ahsenü’l-kasas Fethullah Gülen
Amelde rıza-i ilâhî olmalı Fethullah Gülen
Hizmette önde, ücrette geride Fethullah Gülen
Âfâkî ve enfüsî tefekkür Fethullah Gülen
Müessirden esere gitmek Fethullah Gülen
Ruh derecesinde hissiyat-ı insaniye Fethullah Gülen
Hayatın mülk ve melekût cihetleri temizdir Fethullah Gülen
Muhakkak bir maslahat, mevhum mazarrat için feda edilmez fgulen.com