Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar

Müellifinin "Kur'ân'dan İdrake Yansıyanlar" adını verdiği bu kitap, tefsire dair. Sure ve ayet sırası gözetilerek, Kur'ân-ı Kerim'in bazı ayetlerinin ilham ettiği nükteleri, incelikleri ortaya koyuyor. Daha ilk nazarda, muhterem müellifin klasik tefsir kitaplarına vukufu, onlara istinad ettiği belli oluyor. Fakat kendisini gösteren hemen bir başka özelliği de tefsir ilminin ölçülerine aykırı olmaksızın yeni açılımlar, sızıntılar ve pırıltılar ihtiva etmesidir. Zaten "İdrake Yansıyanlar" vasfı ile müellif adeta bu hususiyetleri kasd etmiş olmalıdır.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Fetih, 48/29 Fethullah Gülen
Şû'râ, 42/30 Fethullah Gülen
Şû'râ, 42/29 Fethullah Gülen
Fussilet, 41/53 Fethullah Gülen
Fussilet, 41/30 Fethullah Gülen
Mü'min, 40/26 Fethullah Gülen
Kasas, 28/85 Fethullah Gülen
Kasas, 28/77 Fethullah Gülen
Kasas, 28/76 Fethullah Gülen
Neml, 27/45 Fethullah Gülen
Neml, 27/41 Fethullah Gülen
Neml, 27/19 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/224-227 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/218-219 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/142 Fethullah Gülen
Şuarâ, 26/84-85 Fethullah Gülen
Şuarâ; 26/61-62 Fethullah Gülen
Enbiya, 21/98 Fethullah Gülen
Enbiya, 21/87 Fethullah Gülen
Enbiya, 21/10 Fethullah Gülen
Tâhâ, 20/58-59 Fethullah Gülen
Tâhâ, 20/43-44 Fethullah Gülen
Tâhâ, 20/13 Fethullah Gülen
Meryem, 19/96 Fethullah Gülen
Meryem, 19/23 Fethullah Gülen
Meryem, 19/17 Fethullah Gülen
Meryem, 19/5 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/67 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/35 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/32 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/24 Fethullah Gülen
Yusuf, 12/20 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/119 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/114 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/56 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/31 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/29 Fethullah Gülen
Nisâ, 4/18 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/190 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/154 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/117 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/102 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/97 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/86 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/64 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/40 Fethullah Gülen
Âl-i İmran, 3/21 Fethullah Gülen
İnşirah, 94/7 Fethullah Gülen
Duhâ, 93/5 Fethullah Gülen
Duhâ, 93/4 Fethullah Gülen
A'lâ, 87/9 Fethullah Gülen
Cin, 72/1-2 Fethullah Gülen
Tahrîm, 66/10 Fethullah Gülen
Talâk, 65/2 Fethullah Gülen
Münafikûn, 63/4 Fethullah Gülen
Haşir, 59/16 Fethullah Gülen
Haşir, 59/10 Fethullah Gülen
Vâkıa,56/75-77 Fethullah Gülen
Rahmân, 55/17 Fethullah Gülen
Necm, 53/18 Fethullah Gülen
Sâd, 38/20 Fethullah Gülen
Yâsin, 36/20 Fethullah Gülen
Sebe', 34/14 Fethullah Gülen
Sebe',34/12 Fethullah Gülen
Ahzap, 33/4 Fethullah Gülen
Lokman, 31/17 Fethullah Gülen
Ankebût, 29/45 Fethullah Gülen
Nûr, 24/35 Fethullah Gülen
Hac, 22/11 Fethullah Gülen
Kehf, 18/110 Fethullah Gülen
Kehf, 18/94 Fethullah Gülen
Kehf, 18/90 Fethullah Gülen
Kehf, 18/85 Fethullah Gülen
Kehf, 18/50 Fethullah Gülen
Kehf, 18/28 Fethullah Gülen
Kehf, 18/24 Fethullah Gülen
Kehf, 18/18 Fethullah Gülen
Kehf, 18/13-14 Fethullah Gülen
İsrâ, 17/13 Fethullah Gülen
Nahl, 16/90 Fethullah Gülen
Hicr, 15/26 Fethullah Gülen
Hicr, 15/24 Fethullah Gülen
İbrahim, 14/5 Fethullah Gülen
Ra'd, 13/31 Fethullah Gülen
Hûd, 11/70-71 Fethullah Gülen
Yunus, 10/98 Fethullah Gülen
Yunus, 10/90 Fethullah Gülen
Yunus, 10/88 Fethullah Gülen
Yunus, 10/87 Fethullah Gülen
Yunus, 10/11 Fethullah Gülen
Tevbe, 9/111 Fethullah Gülen
Tevbe, 9/72 Fethullah Gülen
Tevbe, 9/20 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/73 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/45 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/44 Fethullah Gülen
Enfâl, 8/42 Fethullah Gülen
A'râf, 7/189-190 Fethullah Gülen
A'râf, 7/115-116 Fethullah Gülen
En'âm, 6/124 Fethullah Gülen
Mâide, 5/97 Fethullah Gülen
Mâide, 5/54 Fethullah Gülen
Mâide, 5/18 Fethullah Gülen
Kehf, 18/19 Fethullah Gülen
Bakara, 2/124 Fethullah Gülen
Bakara, 2/67 Fethullah Gülen
Bakara, 2/255 Fethullah Gülen
Bakara, 2/251 Fethullah Gülen
Bakara, 2/248 Fethullah Gülen
Bakara, 2/213 Fethullah Gülen
Bakara, 2/193 Fethullah Gülen
Bakara, 2/186 Fethullah Gülen
Bakara, 2/185 Fethullah Gülen
Bakara, 2/165 Fethullah Gülen
Bakara, 2/158 Fethullah Gülen
Bakara, 2/153 Fethullah Gülen
Bakara, 2/150 Fethullah Gülen
Bakara, 2/144 Fethullah Gülen
Bakara, 2/117 Fethullah Gülen
Bakara, 2/114 Fethullah Gülen
Bakara, 2/90 Fethullah Gülen
Bakara, 2/87 Fethullah Gülen
Bakara, 2/78 Fethullah Gülen
Bakara, 2/73 Fethullah Gülen
Bakara, 2/65 Fethullah Gülen
Bakara, 2/54 Fethullah Gülen
Bakara, 2/44 Fethullah Gülen
Bakara, 2/31 Fethullah Gülen
Bakara, 2/30 Fethullah Gülen
Bakara, 2/25 Fethullah Gülen
Bakara, 2/18 Fethullah Gülen
Bakara, 2/17 Fethullah Gülen
Bakara, 2/10 Fethullah Gülen
Bakara, 2/2 Fethullah Gülen
Fatiha, 1/5 Fethullah Gülen
Takdim Prof. Dr. Suat Yıldırım
Giriş Fethullah Gülen
Önsöz Fethullah Gülen