Yazdır

Business Türk Anket Sonuçları

Yazar: Business Türk Tarih: . Kategori 1999 Haberleri

Oy:  / 7
En KötüEn İyi 

Konu Oy Sayısı Yüzdesi
Toplam Katılımcı Sayısı4963 100
Türkiye için Büyük Tehlike 464  9
Sadece Bir Din Adamı981
Vizyonlu Bir insan 628  12
Yorumu Kendime Saklıyorum380,5
Bölücü ve Gerici 70  1
İlerici bir Türk Aydını3665 73

Değerlendirmeleri

Fethullah Gülen konusundaki ankette özellikle, Medyanın Fethullah Gülen için kullandığı sıfatlar ve Türkiye'de genel olarak kullanılan tanımlamaları seçenek olarak sunmuştuk. Anket içerik olarak oldukça objektif sunulmuştu ve yönlendirme yapmamaya gayret gösterdik.

Katılım sayısı olarak, Türkiye'de Internet üzerinde yapılan 2.büyük anket oldu. ( 1. Superonline Abdullah Öcalan Anketi.), Anketin Arka planında 2 mailing list'in kendi üyelerine ankete katılma önerisinde bulunduğunu gördük.. Bunlardan biri Fethullah Gülen'e karşıtlığını medyada dile getirmiş bir derneğin listesiydi..

Diğeri ise Fethullah Gülen taraftarı kabul edebileceğimiz bir Eğitim&Reklamcılık kurulusunun listesiydi... Diğer katılımcıların oranı % 59'du.. Yani anket bu yönü ile de adaletli bir konuma oturdu...

Sonuçlara bakarsak, Türkiye'nin Gündeminde gerek bilgi, gerekse Sosyal aktivite olarak yüksek konumlarda olan Türk Internet kullanıcılarının Fethullah Gülen konusunda "Yorumu kendilerine saklamadıkları" (%0) ve mutlaka bir sıfat gönderdikleri görülüyor.

Gönderilen seçeneklerden en azı (%1), Fethullah Gülen'in "Gerici ve Yobaz" olduğunu kabul edenler... Zannediyorum, Türkiye'de bir kesim tarafından gericilik, Dini hareketler ile eşdeğer tutulmasına rağmen Dini esas alan bir hareketin temsilcisi olan Fethullah Gülen'e gerek yetiştirdiği insanların yetenek gücü ve gerekse eğitim alanına yaptığı katkılar nedeniyle "Gerici ve Yobaz" denmiyor.

Gönderilen seçeneklerden en fazlası ise (%73), Fethullah Gülen'in "İlerici bir Türk Aydını" olduğunu benimseyenler... Temelde bu iki oran, Türkiye'de tartışmaların Gerici-İlerici odağına oturmuş olmasının da bir yansıması bence...

Bu %73'un bir bölümünün Fethullah Gülen'in samimi bağlılarından geldiğini kabul etsek bile.. Bu yüksek oran bana şunu açıklıyor; "Dini temel almak ya da laikliğin en zirvesinde yer almak bir ilericilik-gericilik göstergesi değil... Kişiler yaptıkları ve çağdaş dünyaya faydaları ile ilerici ya da gerici olabiliyorlar..." Tabii bunlar benim şahsi fikrim...

Türk Medyasının ve Derin Devletin Fethullah Gülen için en çok kullandığı sıfat olan" Türkiye için büyük bir tehlike" sıfatı, Türk internet kullanıcılarının sadece %9'unun itibar ettiği bir düşünce...Bu %9'un içinde olan değerli katılımcıların bir kısmının medyadan etkilenerek değil de kendi düşüncelerinin paralelinde oy kullandığını düşünürsek, Medya ve Derin Devlet adına hiç de iç açıcı bir durum ortaya çıkmıyor.

"Sadece Bir Din Adamı"... Sıfatı, (%1) zannediyoruz onu tehlike olarak görenlerin ve onu bir değer olarak görenlerin pek rağbet etmediği bir sıfat oldu.. Normal Sonuç...

(%12) gibi bir oranda, Fethullah Gülen'in "Vizyon Sahibi Olan Bir İnsan" olduğunu kabul edenler... Yüksek bir oran... Sanıyorum ilerici bir Türk Aydını sıfatına, bir ileri görüşlülük sıfatı eklenmesi söz konusu oldu...

Deniz Kaynarca

Businessturk Gündem Bölgeleri Editörü