Yazdır

Bırakma beni Allahım!..

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Bamteli Dosyaları

Oy:  / 1
En KötüEn İyi 

Birinci Bölüm: "Yâ Hayyu yâ Kayyûm, birahmetike esteğîsü, eslihlî şe'nî küllehû ve lâtekilnî ilâ nefsî tarfete aynin - Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hayy ve ey her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan Kayyum, rahmetinin vüs'atine itimad ederek Sen'den merhamet dileniyorum; bütün ahvâlimi ıslah eyle, her türlü tavır ve hareketimi kulluk şuuruyla beze ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun, beni nefsimle başbaşa bırakma, sürekli kötülükleri emreden nefsimin acımasızlığına terketme!" duasının şerhi.

  • Hayy ve Kayyum isimleriyle tevbe duası-İstigâse ne demektir?
  • Salah duygusu ve ıslah arzusu
  • Beni bırakma Allahım!
  • İbadetlere, hayr u hasenata güvenmek aldanmışlıktır!
  • Cennet hazinelerinden birisi: Allah'ın havl ve kuvvetine sığınma talebi

İkinci Bölüm: "De ki: "Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları mağfiret eder. Çünkü O, Gafûr ve Rahîm'dir." (Zümer, 39/53) ayetindeki ümit çağrısı ve akabindeki tehdit...

  • Günahtan daha büyük bir bela
  • Allah'ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür!
  • Recâ duygusuna davet
  • Tergib ve terhib dengesi
  • İnâbe ne demektir?