Yazdır

Rüyalar ve yorumları

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Bamteli Dosyaları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Soru: Bazı kimseler rüyaya, yakazaya, tevafuklara, keşf ü kerâmete çok açık oluyorlar. Daha gözlerini yumar yummaz adeta metafizik alemlerle münasebete geçebiliyorlar. Bazıları bunları şekerleme türünden birer ikram-ı ilâhî olarak kabul edip ketmederek adeta geçiştirirken bazıları da rüya ve yakazalara haddinden fazla değer atfedebiliyorlar. Bunları ifrat ve tefritlere girmeden değerlendirmede istikamet çizgisi nasıl olmalıdır?

 • Rüyada görülen hemen her şey birer semboldür; onların Kur'an ve hadis çerçevesinde te'vil edilmeleri gerekmektedir.
 • Bazı kimseler maneviyâta açık olur; bu açıklığı da kültür ortamı besler ve o istidadı ortaya çıkarır.
 • İnsan sürekli "Allahım ne olur, bana istidadımı aşkın bir marifet ufku nasip eyle" der ve bunu gönülden isterse, Cenâb-ı Hak bu yakarışı kat'iyen boşa çıkarmaz.
 • Tevafuklar, Allah Teâlâ'dan bilinmeli ve insan onlardan dolayı kendisine asla pay çıkarmamalıdır.
 • Bu rüyalar, bu yakazalar, peşi peşine gelen bu tevafuklar mekr-i ilâhî olmasın! Bunlar ya birer istidrac ise...
 • Şeytan gönlünüze bir yalanı ilka etmek için size yüz tane doğru gösterebilir ama sonra sizi o yalanına mutlaka inandırıp başaşağı getirebilir.
 • Bizim için esas olan Kitap ve Sünnet gibi temel referanslardır; rüya, yakaza, keşif ya da kerâmet sübjektiftir ve herkesi bağlayıcı değildir.
 • "Ne olur Allahım, bana keşf ü kerâmet verme; Abdülkadir Geylanî hazretlerinin ayağına paspas olurum ama bana Abdülkadir Geylanîlik de verme. Ben sana sıradan bir kul olmak ve hep düz zeminde kalmak istiyorum!"
 • Kayma ihtimali olmayan bir zeminde durmayı tercih edin!..
 • Ashab-ı Kirâm'ın peşine düştüğü en büyük pâye nedir?
 • Kazanma kuşağında kaybetmemek için mebdede de müntehada da teyakkuz ve temkin insanı olmak lazım.