Yazdır

Düzenli bir hayat için üç esas

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Bamteli Dosyaları

Oy:  / 1
En KötüEn İyi 

Soru: Hem annenin hem de babanın vazife yaptığı bir evde, iman hizmetine ait işlerin aksatılmamasının yanı sıra aile fertlerinin, hususiyle çocukların da ihmal edilmemesi için hangi hususlara dikkat edilmelidir?

 • Bazı şartlarda dinin bir kısım emirleri ihmale uğruyorsa, onların öne çıkarılması icap eder. İ'lâ-yı kelimetullahın farzlar ötesi bir farz kabul edilmesi de bu esastan dolayıdır.
 • Farz olan i'lâ-yı kelimetullah yolunda yaptığınız her hayırlı iş size farz sevabı kazandırır. Binaenaleyh, eğer istişarî toplantılarınız bu gayeye matufsa, orada da farz sevabı kazanırsınız.
 • Şayet, çocuklar manen beslenmeleri için gereken dersi sokaktan alamıyorlarsa, o ruhu camide dahi bulamıyorlarsa ve mektep sayesinde de istenen donanıma ulaşamıyorlarsa, o zaman onların güzelce yetiştirilmeleri de anne-babaya düşen ve öne alınması lazım gelen bir farz olur.
 • Toplumun ıslahı için tek tek fertlerin salâha erdirilmesi şarttır; aksi halde, eczası günahlardan mürekkeb parçalardan, sıhhatli bir bünyenin meydana gelmesi mümkün değildir.
 • Biz, hem vazifemizin hakkını verebilmek hem de ailemizin hukukuna tam riayet edebilmek için mesailerimizin tanzimine, aramızdaki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtacız.
 • Çocukların şuuraltı müktesebatı ve sohbetler Munise Nine'nin müessiriyeti..
 • Aman ya Rabbi!.. Mahşer meydanında kaçan kaçana.. birbirinin yüzünü görmek istemeyen kardeşler.. yavrusundan korkan anne-babalar.. valideyninin ellerinden yakasını kurtarmaya çalışan çocuklar.. birbirinden kaçan eşler.. kopukluğa düşen insanlar!..
 • İstişare adı altında tüketilen saatler, eriyen dakikalar... İrticâlînin kahramanlığına soyunan ifade özürlüler...
 • İncili Çavuş'un dilekçesi
 • "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ehlinin de hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver."
 • Toplantı ve istişare âdâbı açısından çok önemli birkaç husus