Yazdır

İlâhî İhsanlar ve Liyâkatli İnsanlar

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Bamteli Dosyaları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

"Melikin atiyyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir?" sözünden maksat nedir? İrşat ve tebliğe gönül vermiş insanlara bu söz ne ifade etmektedir?

 • Atiyye; hediye, bahşiş, lütuf ve ihsan manalarına gelmektedir. Matiyye ise, binek, yüklenici ve taşıyıcı demektir. (00.50)
 • "Melikin atiyyelerini ancak matiyyeleri taşıyabilir" sözü, öncelikle, Cenâb-ı Hakk'ın ilahî ihsanlarının ancak liyâkatli insanların omuzlarına yükleneceğini ve bir kısım emanetlerin sadece sadâkat ehline verilebileceğini ifade etmektedir. (02.30)
 • Yük ile taşıyıcı arasında bir uygunluk olmalıdır; atiyyenin tam temsil edilmesi matiyyenin mükemmelliğine bağlıdır. Allah'ın emaneti olan Din-i Mübîn eksiksiz ve mükemmeldir; şu kadar var ki, onun kusursuz temsil edilmesi ancak kıvam insanları ile mümkündür. (04.44)

İman hizmetini Cenâb-ı Hakk'ın çok büyük bir hediyesi kabul ediyoruz; fakat, çoğumuz onu taşıyabilecek kıvamda olmadığımıza inanıyoruz. Bu konudaki mülahazalarınızı lutfeder misiniz?

 • İnşirah vesilesi mektuplar.. ve Resûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz'le şereflenen meclisler... (11.02)
 • Olduğumuza da çok şükür; ya sokaklarda salma dolaşan kimseler gibi olsaydık!.. (12.48)
 • Her gün en az kırk defa "İhdina's-sırata'l-mustakîm" dememizin hikmeti... (15.46)

Malumunuz, bazı Hak dostları, Hâlık'ın atiyyelerini "İlahî isimlerin tecellîleri" şeklinde anlamışlar. Bu açıdan, o tecellîlere mazhariyetin kalbi hazır hale getirmekten ve o hediyelerin kıymetini bilmekten geçtiği söylenebilir mi?

 • Bir yönüyle, hepimiz Cenâb-ı Hakk'ın isimlerinin tecellîleriyiz. (20.30)
 • Sıfât-ı sübhaniye ne aynıdır ne de gayrıdır; onlar Zât-ı İlâhî'ye hem bir hicap hem bir ayna, Zât-ı Akdes de onlara göre nâkabil-i idrak bir Asıllar Aslı.. ne O'nun Zât'ı başka zatlarla mukayese edilebilir ne de sıfatları başka sıfatlarla. (22.14)
 • İnsan, şart-ı adi planında iradesinin hakkını vererek cismaniyetten ve hayvaniyetten sıyrılıp kalb ve ruh yörüngesinde yaşayabildiği ölçüde Esmâ-i İlâhiye'nin tecellîlerine mazhar olur. (24.00)

Resûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz'de ya da herhangi bir mü'minde tecellî eden Esmâ-i İlahiye arasında farklılık var mıdır? Bazı İlahî isimlerin tecellîlerine mazhar olabilmek için hususi donanım şart mıdır?

 • Cenâb-ı Hakk'ın bazı isimleri bazı kimselerde daha gâliptir. Ezcümle, bütün peygamberlerde "Bâis" ismi kâhirdir. (27.07)
 • Peygamberler için "kahraman" tabiri kullanılabilir mi? (28.24)
 • Vahiy hakikati ve peygamberlerdeki hususi donanım... (30.08)