Kırık Mızrap

Diriltici nefesin sonsuzluk bestesi.. Onda zaman geçip gitmez, mânâ pörsümez ve "bütün" yekpare sevgiyi bir iffet gibi muhafaza eder. O, her türlü mukayese ve nispetlerin eridiği, aşk ve sevginin yıldızlı bir uykuya daldığı, sarahatlerin serbest oyunlarını denediği ve ışığın gölgeler mahbesinde ölümsüzleştiği bir vuzuhtur. Düşünce onda tecridin imbiğinden geçerken kristalleşir ve renkle, ışıkla dolu bir âvize haline gelir. İdrak üstü bir incelikle zekâya ve onunla uzvîleşen his ve duyguya ürperti veren bu sese Cibril kendi nefesinin rengini ve kanat çırpıp duran ilhâmın soluklarını katar ve artık o ledün âleminin şeffaf bir dalı, bir uzantısı olur.

Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Karanlık Boğulurken Fethullah Gülen
İnsanlığın Efendisi Fethullah Gülen
Sen Fethullah Gülen
Ak ve Kara Fethullah Gülen
İnkisar Fethullah Gülen
Sebât Fethullah Gülen
O'nun Yolunda Fethullah Gülen
Mavi Rüyâ Fethullah Gülen
Sıkılsın Fethullah Gülen
Dünya Fethullah Gülen
Neylesin Fethullah Gülen
Işık Ordusu Fethullah Gülen
Ateşten Sîneler Fethullah Gülen
Şevk Ufku Fethullah Gülen
Izdırap Fethullah Gülen
Genç Adam Fethullah Gülen
Kalk Yiğidim Fethullah Gülen
Işığa Gönül Verenler Fethullah Gülen
Akyol Fethullah Gülen
Ölümün Ötesi Fethullah Gülen
Uyandığım Şafak Fethullah Gülen
Altın Tenler Fethullah Gülen
Şanlı Süvari Fethullah Gülen
Hiç Fethullah Gülen
Dâvâ Adamı Fethullah Gülen
Rûhumun Emeli Fethullah Gülen
Bülbülün Çığlığı Fethullah Gülen
İdeâl Ruhlar Fethullah Gülen
Akıncı Türküsü Fethullah Gülen
Güneş Doğacak Fethullah Gülen
Dertli Sîneler Fethullah Gülen
Öteler İştiyâkı Fethullah Gülen
Millet Rûhu Fethullah Gülen
Gözlerimde Kan Fethullah Gülen
Bahar Türküsü Fethullah Gülen
Uhrevî Esintiler Fethullah Gülen
Bizler de Dirileceğiz Fethullah Gülen
Yaslı Dudaklarda Tebessüm Fethullah Gülen
Öteler Üzerindeki Kaneviçe Fethullah Gülen
Rûhun Râbıtaları Fethullah Gülen
Gümüş Tenli Dünya Fethullah Gülen
Var Olma Sevinci Fethullah Gülen
Kış Geceleri Fethullah Gülen
Zümrütten Tepeler Fethullah Gülen
Yolları ve Yolumuz Fethullah Gülen
Yakîn Gelinceye Dek Fethullah Gülen
Gönüller Tahtın Fethullah Gülen
Bu Ülke Fethullah Gülen
Geçmişin Şevk Akşamları Fethullah Gülen
Ebediyete Uyananlar Fethullah Gülen
İnancın Atlas İklimi Fethullah Gülen
Altın Saçlı Bahar Fethullah Gülen
Işık Adam Fethullah Gülen
Gönlümün Gülü Fethullah Gülen
Ay Yüzlü Fethullah Gülen
Tatlı Rüyâlar Fethullah Gülen
Beklenen Nevbahar Fethullah Gülen
Izdırap İnsanı Fethullah Gülen
Hicran ve Ümit Fethullah Gülen
Büyük Çilekeş Fethullah Gülen
Şafaklar Tüllenirken Fethullah Gülen
Şafak Garipliği Fethullah Gülen
Kudsîler Fethullah Gülen
Münâcât Fethullah Gülen
Hülyâlardaki Gerçek Fethullah Gülen
El Değmemiş Bahar Fethullah Gülen
Hicranlı Yıllar Fethullah Gülen
Kamp Günleri Fethullah Gülen
Gönüllerde Yeşeren Bahar Fethullah Gülen
Bülbül Ötmesin Fethullah Gülen
Beni Yalnız Bırakma Fethullah Gülen
Soyumun Şarkısı Fethullah Gülen
Hâtıralar Fethullah Gülen
Eski Günler Fethullah Gülen
Mâzi Fethullah Gülen
Şevk Yolu Fethullah Gülen
Gurbet-1 Fethullah Gülen
Bu Yiğitler Fethullah Gülen
Canlı İradeler Fethullah Gülen
Yananlar Fethullah Gülen
Efendim Fethullah Gülen
Ravza Fethullah Gülen
Müşahede Fethullah Gülen
Geçer Fethullah Gülen
Şimşekler Gibi Fethullah Gülen
Bayram Sevinci Fethullah Gülen
Zulmet Çözülüyor Fethullah Gülen
Millet Ruhu-1 Fethullah Gülen
Millet Ruhu-2 Fethullah Gülen
Üstad Fethullah Gülen
Hak Erleri Fethullah Gülen
Vuslat Fethullah Gülen
Anne Fethullah Gülen
Geçmiş ve Gelecek Fethullah Gülen
Mabet ve İnsan Fethullah Gülen
Hızır Çeşmesi Fethullah Gülen
Eski Şarkı Fethullah Gülen
İrşat Ruhu Fethullah Gülen
Sultanım Fethullah Gülen
Sabır Fethullah Gülen
Aşk Fethullah Gülen
Aşk ve Vuslat Fethullah Gülen
Gece Fethullah Gülen
Gurbet Ufukları Fethullah Gülen
İnsan ve Ufuk Fethullah Gülen
Duyuşlar Fethullah Gülen
Işık Yol Fethullah Gülen
Hüzün Fethullah Gülen
Hâtıra Fethullah Gülen
O'ndan Sanatına Fethullah Gülen
Hicret Ekseni Fethullah Gülen
Gözyaşları Fethullah Gülen
Allah ve İnsan Fethullah Gülen
Yağmur Mûsıkisi Fethullah Gülen
Hazan Fethullah Gülen
Son Ufuk Fethullah Gülen
Hülyâlı Mavilikleriyle Geceler Fethullah Gülen
Ben Geldim Fethullah Gülen
Füsunlu Işık Fethullah Gülen
Hak Dostu Fethullah Gülen
Yeşeren Ümitler Fethullah Gülen
Ölümle Aralanan Kapı Fethullah Gülen
Hasbihâl Fethullah Gülen
Işık Belde Fethullah Gülen
Su Fethullah Gülen
İkbal Yıldızı Fethullah Gülen
Aç Kapını Fethullah Gülen
Sürpriz Veda Fethullah Gülen
Nefis Fethullah Gülen
Rûh İklimi Fethullah Gülen
Hüzünlü Gurbet Fethullah Gülen
Yobaz Fethullah Gülen
Hiç Eskimeyen Fethullah Gülen
Sisli Ufuklar Fethullah Gülen
Zıtlıklar Ufku Fethullah Gülen
Rüyâlar Fethullah Gülen
Uzayan Bir Şafak Sonrası Fethullah Gülen
Yarınların Meşki Fethullah Gülen
Doğ Gönlümün İçine Fethullah Gülen
Ümidin Solukları Fethullah Gülen
Üslûbumuz Fethullah Gülen
Bu Gelen Bahar Fethullah Gülen
Her Yerde Cemâlin Fethullah Gülen
Rûh Ufku Fethullah Gülen
Hülyâlarımdaki Dünya Fethullah Gülen
Ezelî Nûr Fethullah Gülen
Yola Düşen Ötelerin Gölgesi Fethullah Gülen
Çiçeklerde Bahar Neşvesi Fethullah Gülen
Gönlümün Sultanı Fethullah Gülen
Âvâre Gönül Fethullah Gülen
İçimdeki Ezan Sesi Fethullah Gülen
Varlığın Dili Fethullah Gülen
Bir Işık Sun Fethullah Gülen
Gönlümüzü Âbâd Et Fethullah Gülen
Sürprizler Şöleni Fethullah Gülen
Dâüssıla Fethullah Gülen
Yollardayız Fethullah Gülen
Hazan Şöleni Fethullah Gülen
Yâ Rab Fethullah Gülen
Sır Burcu Fethullah Gülen
Haz ve Sızı Fethullah Gülen
Ufuk Göründü Fethullah Gülen
Ümit ve Endişe Fethullah Gülen
Azap Fethullah Gülen
Gönül Gözüyle Yarınlar Fethullah Gülen
Ateşten Çember Fethullah Gülen
Gurbet İçinde Gurbet Fethullah Gülen
Başı Tutan Gafiller Fethullah Gülen
Mi'raç Kandili Fethullah Gülen
Na't (1) Fethullah Gülen
Na't (2) Fethullah Gülen
Ravza'nın Sahibine Fethullah Gülen
Rûh-u Seyyid-ül Enam'a Fethullah Gülen
Sen'sin Ümîdim Fethullah Gülen
Ten Kafesi Fethullah Gülen
Vilâdet Fethullah Gülen
Benim Rabbim Fethullah Gülen
Fenâ ve Bekâ Fethullah Gülen
Çerağ Perişan Fethullah Gülen
İnleyen Bir Nâyım Fethullah Gülen
Öbür Âlem Fethullah Gülen
Bir Kaşık İrfan Fethullah Gülen
Düşünce Tokmağı Fethullah Gülen
Gençliğim Fethullah Gülen
Hayâllerdeki Mânâlar Fethullah Gülen
Mahzûn Dağ Fethullah Gülen
Zaman Asimetrisi Fethullah Gülen
Çekişen Dünyâlar Fethullah Gülen
İnancın Ak İkliminde Fethullah Gülen
Gökkuşağı Fethullah Gülen
Ey Nebî-1 Fethullah Gülen
Ey Nebî-2 Fethullah Gülen
Ukbâ Mülâhazası Fethullah Gülen
Haz Zemzemesi Fethullah Gülen
Işıkla Çarpan Sîneler Fethullah Gülen
Başkasını Fethullah Gülen
Deli Sanır Fethullah Gülen
Devlet-i Ebed Müddet Fethullah Gülen
Dost Fethullah Gülen
Dostla Halvet Fethullah Gülen
Batı Hayranlığı Fethullah Gülen
Gelir Fethullah Gülen
Gökkuşağından Tâklar Fethullah Gülen
Gönlümün Virdi Fethullah Gülen
Her Yerde Seni Ararım Fethullah Gülen
Her Şey Sen'den Fethullah Gülen
Hilâfet Fethullah Gülen
Işık İnsan Fethullah Gülen
Karanlıklar Bozgunda Fethullah Gülen
Manzara Fethullah Gülen
Nerede O Yeminler? Fethullah Gülen
Sarsıntı Fethullah Gülen
Sokaklar Fethullah Gülen
Ten Bir Kadavradır Fethullah Gülen
Toplum ve Teessür Fethullah Gülen
Ufuk Fethullah Gülen
Uyan Fethullah Gülen
Vefâya Elveda Fethullah Gülen
Yüzü Yerde Fethullah Gülen
Ziyâ ve Zulmet Fethullah Gülen
Âhenkle Fethullah Gülen
Çocuk Fethullah Gülen
Öteler Fethullah Gülen
İnkılâp Fethullah Gülen
Medine'nin Gülü Fethullah Gülen
Aşılmaz Fethullah Gülen
Bilir Fethullah Gülen