Yazdır

Fethullah Gülen'in "Avrupa'nın Şansı: Kültürler Diyalogu II" Sempozyumu'na Gönderdiği Mesaj

Yazar: Fethullah Gülen, fgulen.com Tarih: . Kategori Mesajları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

"Forum für interkulturellen Dialog"in ve "Hauptverband für den Ausbau der Infrastrukturen in den Neuen Bundesländern"in muhterem temsilcileri, organizasyon komitesinin değerli üyeleri, bu sempozyuma tebliğleriyle iştirak eden saygıdeğer akademisyenler, kıymetli ilim adamları ve aziz misafirler, "Avrupa'nın Şansı Olarak Kültürlerin Diyaloğu: Modern Toplum'da Değer Anlayışı" konulu bu konferansı organize eden heyete ve iştirak eden herkese günümüz insanlığının ihtiyacı olan bir meseledeki iyi niyetli çabaları dolayısıyla ilim, irfan ve insanlık adına teşekkür ederim.

Pek arzu etmeme rağmen, devam etmekte olan rahatsızlıklarım sebebiyle, seçkin insanların bir araya geldiği bir toplantıya katılamamanın üzüntüsü içindeyim. Fertleri birbirine hoşgörüyle bakmayan toplumlarda ve müsamaha ruhunun tam yerleşmediği cemiyetlerde müşterek düşünceden ve kolektif şuurdan bahsetmek mümkün değildir. Bütün bir insanlık olarak istikbâle yürürken, her köşe başında önümüzü kesmesi muhtemel ayrılık, farklılık ve mutabakat zorluklarından kaynaklanan handikaplara karşı en sağlam sığınağımızın diyalog ve "herkesin konumuna saygı" olduğuna inanıyor; bu istikametteki bütün gayretlerin şâyan-ı takdir olduğunu düşünüyorum.

Bu çerçevede, evrensel değerler etrafında toplanmanın vadettiği mutlu bir dünyanın imarı ve istikbalin "sulh adacıkları"nın kurulması hususunda el ele veren sizler gibi kıymetli insanların gayretleriyle bu hareketin daha da yaygınlaşarak bizi kültürlerin ve medeniyetlerin beklenen ölçüde buluşması ve uzlaşması ufkuna taşıyacağı ümidini besliyorum.

Ümit ederim, Cemiyetlerin hayatında büyük değişimlerin yaşandığı bu dönemde, zengin-fakir uçurumlarının çok büyük ölçüde kapandığı; yeryüzü servetlerinin mümkün olan en adilane biçimde, tabiatıyla sa'y, sermaye ve ihtiyaçlar birlikte gözetilerek taksim edildiği; ırk, renk, dil ve dünya görüşü temelli herhangi bir ayırımcılığa prim verilmediği, temel insan hak ve hürriyetlerinin gözetilip, ferdin ön plana çıkartıldığı bir gelecek için gayret gösterenlerin emekleri, bir maya teşkil eder.

Bu duygularla, insanlığın merhamete, şefkate ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bir dönemde böylesi önemli bir konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, katılımcılara başarılar diler, en derin saygı ve selamlarımı sunarım.

Fethullah Gülen