Yazdır

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Uluslararası "İslam dininin zenginliği: Kıyas ve içtihad" Sempozyumu'na gönderdiği mesaj

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Mesajları

Oy:  / 15
En KötüEn İyi 

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Uluslararası 'İslam dininin zenginliği: Kıyas ve içtihad' Sempozyumu’na gönderdiği mesaj

Yurt içi ve yurt dışında "İslam Dininin Zenginliği: Kıyas ve İçtihad" sempozyumunu teşrif eden pek muhterem ilim adamları, çok değerli fikir ve kanaat önderleri.. kıymetli misafirler ve bu bereketli ilim meclisinin bahtiyar dinleyicileri:

Her şeyden önce, muhterem heyetinizi Allah'ın selamıyla selamlar ve en içten duygularla hürmetlerimin kabulünü arz ederim. Kültür hayatımız adına şimdiye kadar çok önemli hizmetler gören Yeni Ümit ve Hira dergileri, kültür mirasımızın çok önemli kaynaklarından olan ve İslam dininin zenginliğini işaretleyen Kıyas ve İçtihad konulu sempozyumda, ilim adamlarını ve ilim tâliblerini bir kere daha bir araya getirdi. Cenâb-ı Mevlâ'dan bu bereketli ilim meclisinden herkesin azami derecede istifade etmesini niyaz ederim.

Yüksek heyetinizin de malum-u alileri olduğu üzere, tarih boyu peşi peşine gelen bütün peygamberler sürekli, tevhid, haşr ü neşir, peygamberlik, kulluk ve adalet gibi temel konularda müşterek bir yol takip etmiş; fürûa ait meselelerde ise zaman, umumî şartlar ve insanlığın ulaşabildiği seviyeye bağlı irşad, tenbih ve değişik ikazlar televvünüyle yollarına devam etmiş; etmiş ve müntesiplerine hep yüksek hedefler gösterip onlara eksiksiz bir semavî sofra takdim etmişlerdir.

İnsanlığın İftihar Tablosu'na (sallallahu aleyhi ve sellem) gelince; O, rüştünü idrak etmiş beşere, Yüce Allah'ın son peygamberi, Kur'ân da O'nun (celle celalühu) son mesajı ve son çağrısıdır. Bu ilâhî risalet, bütün dinlerde aynı olan değişmez muhkem esasları hatırlatmanın yanında, inkişaf buudlu füruâta dair emirleriyle de bütün zaman ve mekânların ihtiyacını karşılama vaadiyle gelmiş ve din hakikatine son noktayı koymuştur. Artık bundan sonra insanlık, Hatemünnebiyyîn'in sunduğu bu son mesajın ışığı altında yoluna devam edecek; gelişme ve değişme enerjisini bu yeni nizama bağlı kullanacak ve mutlak hakikate ulaşma cehdini de onun vesâyeti altında gerçekleştirmeye çalışacaktır.

Bu açıdan, Kıyas ve İçtihad, Kitap ve Sünnet'teki zaman ve mekân üstü potansiyel zenginliğin önemli bir açılım alanını teşkil etmektedir. Ehil olanlara her zaman kapıları ardına kadar açık olan bu zengin kaynakların söz konusu olduğu yerlerde katiyen çareler bitmez.

Nitekim, dünden bugüne, tefsirin müdakkik dâhî imamları, fıkhın emsalsiz müçtehitleri, dinin çağları aşan eşsiz mücedditleri, mâneviyat ikliminin nûrânî mürşitleri; kelâm, mantık, muhakeme ve fünun-u müsbete allâmeleri ve daha yüzlerce değişik sahada binlerce fen ve ilim adamı, Kur'ân ve Sünnet'i, her zaman en feyyaz, en bereketli, en duru, en aldatmaz bir kaynak bilmiş, onlara müracaatta bulunmuş, onlara sığınmış; problemlerini onların sunduğu zamanüstü ve zamana emanet reçetelerle çözmüş ve onların ışığı altında yaratılışlarına esas teşkil eden hilafet vazifelerini de eksiksiz yerine getirme cehdini ortaya koymuşlardır.

Kültür mirasımızın temel kaynaklarına duygu safveti ve ihtiyaç tezkeresiyle bakmanın bir numunesini teşkil eden bu bereketli meclisinizin de ilim ve kültür hayatımıza çok büyük katkısı olacağı ümidini beslemekteyim. Bu duygularla, bu sempozyuma iştirak eden bütün hâzirûna selam, muhabbet ve hürmetlerimi arz ile beraber fakiri de dualarına katmalarını istirham ederim.

M. Fethullah Gülen