Yazdır

Fethullah Gülen'in Konuşması

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Mesajları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

İştirakleriyle sempozyumunuzu şereflendiren değerli hocalarım ve aydınlarımız, bugün ülkemizde en fazla yanlış anlamaya maruz kalan iki konunun İslam ve laiklik olduğunu ve ferdi ve içtimai hayatımızda kökleşmiş bulunan bu iki değerin aynı şekilde, en fazla istismar konusu yapıldığını herhalde kabul edeceklerdir. Ana karakteri itibariyle, iman, marifet, ibadet, muhabbet ve zevk-i ruhani çizgisinde insanın dünya ve ahiret saadetini temin eden ve öncelikle aklı bir kabulle birlikte, kalbi tasdik ve itmi'nan ve vicdani bir duyuş ve zevkediş olan dinin sert bir ideoloji ve kati bir dogma haline getirilmesi nasıl tehlikeli ise, esasen din, düşünce, vicdan ve dini yaşama özgülüğünü devlet garantisi altına alan laikliğin de zaman zaman kati bir dogma ve ideoloji halinde toplum nozayiğimizi ve milli birliğimizi tehdit edici bir kimliğe büründürülmesi de aynı şekilde tehlikelidir inancındayım. Bu bakımdan, din, düşünce e teşebbüs hürriyeti kadar, aslı ve hukuki sınırları içinde içtimai birliğimize hizmet etmesi ve bir ruhban-teokrasi sınıfı hakimiyetinden ve dinin siyasete alet edilmesinden idare ve toplum yapımızı kurtarmanın sibobu olmasından yanı sıra, milletimizin dinini yaşamasını da temin yolunda kullanılması gereken laikliğin doğru anlaşılması açısından, bu türden sempozyum ve fikir alışverişlerinin çok faydalı olacağına inanıyorum. Sempozyumunuza iştirakle, en azından bir zihin zevki yaşamayı arzu etmeme rağmen, aynı saatlerde kalp rahatsızlıklarım sebebiyle umumi bir muayeneden geçmen için tamamen kendi isteğim ve iradem dışında yapılan düzenlemeden dolayı, ne yazık ki, böyle bir zevkten mahrum kalacağım. Mazeretimin kabul edileceği ümidiyle, davetiniz için teşekkürlerimi ve iştirakçi ilim ve fikir erbabıyla birlikte, bütün izleyicilerin derin saygılarımı arz eder, sempozyumunuzun başarılı geçmesini dilerim.

M. Fethullah Gülen