Yazdır

Fethullah Gülen'in Ehl-i Beyt Kurultayı'na Gönderdiği Mesaj

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Mesajları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

"Yeni Milenyumda Dinlerarası Diyalog ve Ortak Değerlerde Buluşma" başlığı altında "Chicago Kültürler ve Dinler arası Diyalog Sempozyumu"nu düzenleyen Niyagara Vakfı'nın değerli üyeleri, bu önemli sempozyuma destek veren organizasyonların ve eğitim kurumlarının saygıdeğer temsilcileri, tebliğleriyle iştirak eden kıymetli ilim adamları ve aziz misafirler,

Amerika'nın değişik yerlerinden, Avrupa'dan ve Türkiye'den gelerek kültürler ve dinler arası barış köprüleri kurulması istikametindeki çalışmaları akademik olarak ele alan aydınlara ve onlara destek olanlara dünya barışına katkılarından dolayı ilim, irfan ve insanlık adına teşekkürlerimi arz ediyorum.

Öyle ümit ediyorum ki, yeni milenyum önceki asırlardan daha huzurlu bir dünyaya gebedir. Zira, aynı kökten geldikleri, aynı temel esaslara sahip bulundukları, aynı kaynaktan beslendikleri halde, asırlarca rakip dinler gibi yaşamış bulunan İslam, Hıristiyanlık ve Musevilik arasında başlayan, hatta eski Hind ve Çin dinlerini de içine alacak şekilde gelişen diyalog teşebbüsleri olumlu neticeler vermektedir.

Zannediyorum, şimdiye kadar hoşgörü ve diyalog unvanıyla sürdürdüğümüz hususa, insanî değerleri öne çıkarma, evrensel insanî değerler etrafında kümelenme, farklı anlayış, farklı inanış ve farklı düşüncelere sahip kimselerin konumuna saygılı olma hareketi demek daha uygun düşecektir.

Evrensel değerler etrafında toplanmanın vadettiği mutlu bir dünyanın imarı ve istikbalin "sulh adacıkları"nın kurulması hususunda el ele veren sizler gibi kıymetli insanların gayretleriyle bu hareketin daha da yaygınlaşarak bizi kültürlerin ve medeniyetlerin beklenen ölçüde buluşması ve uzlaşması ufkuna taşıyacağı ümidini besliyorum.

Gelecek adına böyle bir mefkureyi gerçekleştirmeye azm etmiş, burada bulunan/bulunamayan bütün düşünce mimarlarının yarınki nesillerce de hayırla yad edilecek gayretlerini takdir etmekle beraber, hastalığımın müsaade etmeyişi, küçük bir heyecanla tansiyonumun problem haline gelmesi, sizler gibi müsbet düşünen insanlarla aynı karede bulunmamı hazmedemeyen bazı kesimleri rahatsız etmeme mülahazası ve ayrıca ortaya konan aktivite ve gayretlerin yüzde birine bile sahip olamama hacaleti gibi saiklerden ötürü kalben yanında bulunduğum böyle güzide bir sempozyuma iştirak edememenin üzüntüsü içerisindeyim.

İnsanlığın merhamete, şefkate ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bir dönemde böylesi önemli bir sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, katılımcılara başarılar diler, en derin saygı ve selamlarımı sunarım.

Fethullah Gülen