Yazdır

Houston Teksas Rice Üniversitesi'nde Düzenlenen "Çağdaş Dünyada İslam: Düşünce ve Pratikte Fethullah Gülen Hareketi" Konulu Konferansa Gönderdiği Mesaj

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Mesajları

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

Rice Üniversitesi Boniuk Dinî Hoşgörüyü İlerletme ve Çalışma Merkezi'nin, Houston Üniversitesi A. D. Bruce Dinî Çalışmalar Merkezi'nin ve Dinlerarası Diyalog Enstitüsü'nün güzide temsilcileri, organizasyon komitesinin değerli üyeleri, bu sempozyuma tebliğleriyle iştirak eden saygıdeğer akademisyenler, kıymetli ilim adamları ve aziz misafirler,

"Çağdaş Dünyada İslam: Fikir ve Aksiyonda Fethullah Gülen Hareketi" konulu bu konferansı organize eden heyete ve iştirak eden herkese günümüz insanlarının meselelerinin ve o meseleler karşısında İslam'ın tekliflerinin akademik olarak ele alınması konusundaki katkılarından dolayı ilim, irfan ve insanlık adına teşekkür ederim.

Dünyanın değişik ülkelerinden, Türkiye'den ve Amerika'nın farklı yerlerinden gelerek bu konferansa katılan aydınların araştırma mevzuu yapıp hakkında tebliğler sundukları "Evrensel Barışa Doğru Gönüllüler Hareketi"ne fazla bir katkım olduğunu söyleyemem. Bu hareketin temsilcilerinin kendi içlerinde bana da bir yer vermelerini onların hüsn-ü zanlarının ve hüsn-ü teveccühlerinin ifadesi olarak kabul ediyorum.

Evrensel değerler etrafında toplanmanın vadettiği mutlu bir dünyanın imarı ve istikbalin "sulh adacıkları"nın kurulması hususunda el ele veren sizler gibi kıymetli insanların gayretleriyle bu hareketin daha da yaygınlaşarak bizi kültürlerin ve medeniyetlerin beklenen ölçüde buluşması ve uzlaşması ufkuna taşıyacağı ümidini besliyorum. Ayrıca, şimdiye kadar hoşgörü ve diyalog unvanıyla sürdürdüğümüz hususu, insanî değerleri öne çıkarma, evrensel insanî değerler etrafında kümelenme, farklı anlayış, farklı inanış ve farklı düşüncelere sahip kimselerin konumuna saygılı olma şeklinde devam ettirmenin daha uygun düşeceğini zannediyorum.

Gelecek adına böyle bir mefkureyi gerçekleştirmeye azmetmiş, burada bulunan/bulunamayan bütün düşünce mimarlarının yarınki nesillerce de hayırla yad edilecek gayretlerini takdir etmekle beraber, hastalığımın müsaade etmeyişi, küçük bir heyecanla tansiyonumun problem haline gelmesi, ayrıca ortaya konan aktivite ve gayretlerin yüzde birine bile sahip olamama hacaleti gibi saiklerden ötürü kalben yanında bulunduğum böyle güzide bir konferansa iştirak edememenin üzüntüsü içerisindeyim.

Bütün bir insanlık olarak istikbâle yürürken, her köşe başında önümüzü kesmesi muhtemel ayrılık, farklılık ve mutabakat zorluklarından kaynaklanan handikaplara karşı en sağlam sığınağımızın diyalog ve "herkesin konumuna saygı" olduğuna inanıyor; bu istikametteki bütün gayretlerin şâyan-ı takdir olduğunu düşünüyorum.

Bu duygularla, insanlığın merhamete, şefkate ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha çok muhtaç olduğu bir dönemde böylesi önemli bir konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, katılımcılara başarılar diler, en derin saygı ve selamlarımı sunarım.

Fethullah Gülen