Yazdır

Metafizik Bir Dinamik: Rüya

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori 2001 Kürsüleri

Oy:  / 5
En KötüEn İyi 

Bir dönemde, Sahabe Efendilerimiz, İslam'ın yerleşip kök salmasında çok önemli hizmetler görmüşlerdi. Bir taraftan İslam yerleşip yapılanıyor, diğer taraftan da onlar o yapılanmanın hademeleri, fikir işçileri gibi işin içinde harıl harıl çalışıyorlardı.

Dolayısıyla nazil olan ayetler, Efendimiz'den şerefsudur olan beyanlar, hep onlarla irtibatlı oluyordu. Bu mevzuda Efendimiz'in (sav) 'falan şahıs şunu yaptı, Allah indinde şöyle hora geçti; filan insanı gördüm, durumu Allah nezdinde şöyle idi' vb. tebşirat, tebcilat ifade eden sözleri, meseleye ilk misal teşkil eden o insanları şahlandırıyor ve şevklerini artırıyordu. Bu anlamda mesela bir sahabi bir iyilik yaptığında hemen bir ayet iniyor, Efendimiz (sav) o şahsa, bu ayet seninle alakalı diyor, o sahabi de oturup hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve 'Demek Rabbim benden bahsetti' veya 'Rabbim benim amelime böyle mukabelede bulundu..' diyordu...

Nasıl Hareket Edeceğiz?

Bugün ise, o dönem tamamlandı. Biz nasıl hareket edeceğiz, ne tebcil görüyoruz ne de takdir? denecek olursa; bizler de, yine işlerimizi Kur'an ve Sünnet muvacehesinde ayarlayıp planlayacağız. Onları yaparken de, mübeşşirat nevinden bir kısım rüyalarla ya da yakaza halinde bazı şeyleri müşahede ile muştulanır ve sevindirilebiliriz. Çünkü rüyalar, berzah alemine açılan birer menfezdir ve insan, o menfezlerin aralığından her zaman en enfes temaşalara ulaşabilir. Nitekim bu daire içinde, kadimden bu yana çok rüya görülüyor. Görülen o rüyalar toplansa, zannediyorum dört-beş klasör oluşturur; tabii bir o kadar da anlatılmayanları var.

Cenab-ı Hak Sevindiriyor

Evet, Cenab-ı Hak günümüzdeki insanları, ya firasetli bazı kimselerin bu mevzudaki müjdelerini sunmalarıyla veya yakazaten bazı şeyleri göstermekle onları da sevindiriyor, hizmetin şevkiyle şahlandırıyor ve bütün bunlar günümüzün hak erleri için birer avans oluyor. Nitekim Hz. Sâdık u Masduk, ahirzamanda en doğru olan şey, rüyalardır buyururlar. Bizler beşeriz; belli zaaflarımız var ve belli engeller karşımıza çıkınca, takılıp yollarda kalma ihtimali söz konusudur. Takılıp kalmamamız için de, Cenab-ı Hak, ister şekerleme nevinden sayılsın, ister avans, isterse ahirette vereceği lütufların berzahî gölgeleri, akisleri sayılsın onlarla inayet ediyor, bizim bu yolda devam etmemizi sağlıyor.

Diğer taraftan, herşey o devirde Kur'anî hakikatler üzerine bina ediliyordu, bu devirde sadece rüya görülüyor denemez; o devirde de yine mübeşşirat nevinden görülen rüyalar, verilen müjdeler vardı ki, zannediyorum onlar da toplansa bir cilt kitap olur.