Yazdır

"Kendinizi Öldürmeyin!"

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori 2002 Kürsüleri

Oy:  / 0
En KötüEn İyi 

'Ey imân edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp-vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı Rahim'dir.' (Nisa, 4/29)

Kur'ân, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin derken şumullü bir tabir kullanmakta, hem umumi malların hem de akraba ve yakınımız olan kişilere ait emtianın rızaya dayanmadan kullanılmasının haram olduğuna dikkati çeker ki; buna çalıp-çırpma girdiği ve gireceği gibi, gasp, tefecilik, kumar, israf ve sefahat uğruna harcamalar ve daha değişik spekülasyonlarla mal ve imkan elde etmeler de girer. Herkesin birbirinden hoşnut olduğu bir yolla mal mübadelesinde elde edilen kazanç, gönül rızasıyla yapılan ticaret -ki burada en önemli kazanç yolu olması itibariyle bilhassa o zikrediliyor- kazanmaya, yaşanmaya yeter; haram ve şüpheli yollara girmeye ne zaruret ne de ihtiyaç vardır.

Bu ayet-i kerimede ifade edilen 'kendinizi öldürmeyin' kaydını iki şekilde anlamak mümkündür:

1) Faiz, kumar, rüşvet.. vs. haramın hangi çeşidi olursa olsun, bunları irtikap etmekle insan kendisini manen öldürmüş sayılır.

2) İnsanlar arasında bâtıl, haram ve haksız yollarla mal kazanma ve yeme mânâlarına gelen her türlü davranış veya kapitalizm, aşırı liberalizm hatta pragmatizm ve makyavelizme girerseniz, komünizm gibi tepki sistemlerinin doğmasına sebebiyet verir ve katillere, teşridlere yol açarsınız.. evet, daha başta böyle sistemlerin içine girerseniz, neticede birbirinizle boğuşur, ölür ve öldürürsünüz. Öyle ise İslam'ı bırakıp da değişik yanlışlıkların arkasında birbirinizi öldürmeyin! Evet, bugün bu sistemlerin uygulandığı dünyanın hali, ayet-i kerimenin en büyük tasdik edicisi olarak, gözlerimizin önündedir.

3) İnsanın intihar ederek kendi kendini öldürmesi ki, ayetin siyakı zahiren buna pek muvafık düşmemektedir. Ancak böyle bir yaklaşımın bile kendine göre bir kısım muvafık yanlarının var olduğu söylenebilir. Şöyle ki, toplumun değişik kesimleri arasında dengeyi bozmanın bir iç bunalıma ve vuruşmaya müncer olması; bazı cahillerin zühd telakkisine göre, meşru yolları işletip mal kazanma yerine, fakr u zaruret içinde kalıp top yekün bir milletin ölümüne sebebiyet verilmesi; meşru olmayan yollarla başkalarının malına el uzatmak suretiyle öldürülmeye istihkak kesbetmesi veya başkalarını böyle bir şeye tahrik etmesi muvâfakat noktalarından bazılarıdır. Allah (cc) bu emriyle size, yolun en selametlisini göstermek suretiyle engin rahmetinin bir tecellisini daha ortaya koyuyor ki, O Rahim'den beklenen de budur.