Yazdır

İlmi Dine Zıt Görmek Bir Peşin Hükümlülük ve Cehâlettir

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori 2002 Kürsüleri

Oy:  / 4
En KötüEn İyi 

Müspet ilimlerin ilhâda götüreceğinden korkarak, onlardan uzak kalmak bir çocukluk; onları bütün bütün dine, imâna zıt görerek, ilimleri inkâra vesile saymak da, bir peşin hükümlülük ve cehâlettir. İlimler, saâdetimizi garanti edip, bizleri insanlığa yükselttiği ölçüde faydalıdırlar. Aksine, insanoğluna korkulu rüyalar yaşatan ilim ve teknoloji, yolumuzu kesmiş bir cadı ve şeytandır.

Asrımızın başında ilmi ilâhlaştırarak her şeyi ona kurban eden bir kısım sığ görüşlü materyalistlere karşı, çağın dünya çapındaki ilim adamı: 'Dinsiz ilim kör, ilimsiz din de topaldır.' diyerek, bir asrı saran korkunç hezeyânı, en lâtif şekilde taşlıyordu. Bilmem ki, günümüzün hem kör hem de topallarını görseydi, ne diyecekti!

Müspet ilimlerin hiçbir şey olmadığını iddia etmek bir cehalet ve taassup, onun dışında her şeyi reddetmek, toyca bir yobazlık; kazandığı her yeni bilginin ışığında, bilmediği daha yığın yığın şeyler olduğunu idrâk ve kabullenme ise, bir ilim zihniyeti ve düşünce istikametidir.

İlim ve teknik, insanın hizmetindedir ve ondan korkmak için ciddi hiçbir sebep de mevcut değildir. Tehlike, ilmîlikte ve ilme göre bir dünya kurmakta da değildir. Tehlike cehalette, şuursuzlukta ve mes'uliyet yüklenmekten kaçınmadadır.