Bir adletkah-? vsi'dir bu dar-? imtihan
Bir adletkah-? vsi'dir bu dar-? imtihan
A??ka ta'n etmek olmaz mbteld?r neylesin
A??ka ta'n etmek olmaz mbteld?r neylesin
Eyvah ne yr ne yer kald?
Eyvah ne yr ne yer kald?
Ey visl! ?ttisale vesile olmu?tun
Ey visl! ?ttisale vesile olmu?tun
Kad? olsa da'vac? ve muhzir dahi ?ahid
Kad? olsa da'vac? ve muhzir dahi ?ahid
Glsem de iimden a?lar?m ben
Glsem de iimden a?lar?m ben
Fera?at y H!
Fera?at y H!
Her ?ey ve nesne kayda de?er bir ?eydir amma
Her ?ey ve nesne kayda de?er bir ?eydir amma
Firset y H!
Firset y H!
Her ?ahs? hrim Hakk'a mahrem mi san?rs?n
Her ?ahs? hrim Hakk'a mahrem mi san?rs?n
?mniledir bil keml-i insan
?mniledir bil keml-i insan
?smet Yhu!
?smet Yhu!
Ey name sana ben nice re?k eyleyemem ki
Ey name sana ben nice re?k eyleyemem ki
Hakir d?tke millet ?an?na noksan gelir sanma
Hakir d?tke millet ?an?na noksan gelir sanma
ekinme kil isen itiraf-? noksandan
ekinme kil isen itiraf-? noksandan
Cihana geldi?im gnden beri pek ok cef grdm
Cihana geldi?im gnden beri pek ok cef grdm