Her szn k?ymeti onun gnl ile irtibat? lsndedir
Her szn k?ymeti onun gnl ile irtibat? lsndedir
Szkesen bir merci idin olgunluk a??nda
Szkesen bir merci idin olgunluk a??nda
A ellerini yalvar dua dua Allah'a
A ellerini yalvar dua dua Allah'a
Her zaman ?efkatle arpm??t? sinelerimiz
Her zaman ?efkatle arpm??t? sinelerimiz
Kar-k?? ve yemye?il bahar yanyana
Kar-k?? ve yemye?il bahar yanyana
S?y?r onu her ?ey oldu?u gibi grnsn
S?y?r onu her ?ey oldu?u gibi grnsn
?imdilerde makinala?ma en tatl? hayal
?imdilerde makinala?ma en tatl? hayal
Sidret-i Mnteha'n?n izd?m..
Sidret-i Mnteha'n?n izd?m..
?eytanlar? recm iin at?l?yor o ta?lar
?eytanlar? recm iin at?l?yor o ta?lar
Se?tanlara ?ahap, bize ???klar ya??yor
Se?tanlara ?ahap, bize ???klar ya??yor
Sen tohum at-git, kim hasat ederse etsin!
Sen tohum at-git, kim hasat ederse etsin!
Sen kendini anlatmay? b?rak, davran??lar?n?n seni anlatmas?na bak
Sen kendini anlatmay? b?rak, davran??lar?n?n seni anlatmas?na bak
Senin halktan bekledi?in muamelei halk?n da senden bekledi?i muameledir
Senin halktan bekledi?in muamelei halk?n da senden bekledi?i muameledir
Seni memnun edecek ?eylerin, lemi de memnun edece?ini unutma
Seni memnun edecek ?eylerin, lemi de memnun edece?ini unutma
Sefaletle inin inim koskoca bir dny
Sefaletle inin inim koskoca bir dny
Sebeplere riayetsizlik Allah'a kar?? bir nevi sayg?s?zl?kt?r
Sebeplere riayetsizlik Allah'a kar?? bir nevi sayg?s?zl?kt?r