Sayende yolumuza su serpmi? idi kader
Sayende yolumuza su serpmi? idi kader
Sana laf getirenlerin senden de birilerine laf gtreceklerini sak?n akl?ndan ?karma
Sana laf getirenlerin senden de birilerine laf gtreceklerini sak?n akl?ndan ?karma
Sana da kalmaz
Sana da kalmaz
Sa?lam duru? nemlidir fakat duru?ta temadi ondan daha nemlidir
Sa?lam duru? nemlidir fakat duru?ta temadi ondan daha nemlidir
Sadaka sadakat ni?anesidir
Sadaka sadakat ni?anesidir
Sab?r, sab?rdan daha tesine sabredece?imi bilece?i ana kadar di?imi s?k?p sabredece?im
Sab?r, sab?rdan daha tesine sabredece?imi bilece?i ana kadar di?imi s?k?p sabredece?im
Saat tik-tak ediyor, mr bitiyor
Saat tik-tak ediyor, mr bitiyor
Ruh ve madde beraber
Ruh ve madde beraber
Ruha mal edilmemi? ilimler, sahibinin s?rt?nda bir yk
Ruha mal edilmemi? ilimler, sahibinin s?rt?nda bir yk
R?za ne ho? ufuk
R?za ne ho? ufuk
Renkler siliniyor ve kenetleniyor eller
Renkler siliniyor ve kenetleniyor eller
??te bir avu topra??n? cihanlara de?i?tirmyece?im buk'alar buk'as?
??te bir avu topra??n? cihanlara de?i?tirmyece?im buk'alar buk'as?
Beklemeye durmu? hepsi bir e?ref saati
Beklemeye durmu? hepsi bir e?ref saati
tede s?rat? rahat geecek olanlar burada s?rat-? mstakim zere ya?ayan insanlard?r
tede s?rat? rahat geecek olanlar burada s?rat-? mstakim zere ya?ayan insanlard?r
Her anahtar her kilidi amaz
Her anahtar her kilidi amaz
lm temiz rya iklimlerine a?lmak iin asude bir uykuya dalmak gibidir
lm temiz rya iklimlerine a?lmak iin asude bir uykuya dalmak gibidir