Ahlar?n ykseldi?i durak
Ahlar?n ykseldi?i durak
Dar bir erevede de olsa her ?ey masmvi
Dar bir erevede de olsa her ?ey masmvi
Art?k onlar bir araya gelemz
Art?k onlar bir araya gelemz
D?nen dima?lar yeni bir dnya pe?inde
D?nen dima?lar yeni bir dnya pe?inde
Fazilet; ilim-hilim-ibadet sacaya?? zerine oturur
Fazilet; ilim-hilim-ibadet sacaya?? zerine oturur
Girmeden bir millete tefrika d?man giremez
Girmeden bir millete tefrika d?man giremez
Gk ehlince elden ele dola?an bir dua
Gk ehlince elden ele dola?an bir dua
Gnl Sen'i bulmu? ise
Gnl Sen'i bulmu? ise
Hep glver baht?ma, ikbalime
Hep glver baht?ma, ikbalime
Hayat dileniyor O'ndan ta?, toprak, ot, a?a
Hayat dileniyor O'ndan ta?, toprak, ot, a?a
Hedefi belli olmayan gemiye hibir rzgar yard?m etmez
Hedefi belli olmayan gemiye hibir rzgar yard?m etmez
Herkes dnyay? ele geirme sevdas?nda
Herkes dnyay? ele geirme sevdas?nda
Anlayana
Anlayana
Ona hkmetme pe?indeler
Ona hkmetme pe?indeler
?nsanlar? huzura bais 3 unsur vard?r
?nsanlar? huzura bais 3 unsur vard?r
?nsanlar?n sab?rl? olmas?n? istiyorsan, sen de daha sab?rl? olmay? ?ren
?nsanlar?n sab?rl? olmas?n? istiyorsan, sen de daha sab?rl? olmay? ?ren