Yazdır

Fizik Ötesi Hayat

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori İman Esasları

Fizik Ötesi Hayat-1

 • Kur'an'ın tarifi içinde cinlerin varlığına inanmak farzdır.
 • 20.yy'ın hastalığı: Gördüğüne inanmak,görmediğini inkar etmek.
 • İnsan cinleri inkar ettiği nispette onların hakimiyetine girer.
 • Asrımızda cinler insanlar üzerine hakimiyetlerini nasıl kurmuşlardır?
 • Beşerin olmadığı zamanda cinler mevcut muydu?
 • Cinlerin yaratılış maddeleri nelerdir?
 • Cinler görülebilir mi?
 • Cinler insan ve hayvan şeklinde temessül ederler mi?
 • Cinlerin erkek dişileri var mıdır?
 • Cinler de insanlar gibi Ahkam-ı ilahiyeye uymakla mükellef midir?
 • Alem şümul bir davetle zuhur eden Resul-ü Ekrem (sav), cinden inse kadar bütün varlıkların dinlediği, söz söylerken kulak kesildiği, müstesna ve mümtaz bir zattır.

Fizik Ötesi Hayat-2

 • Görünmeyen şeylere (melek, cin vs) inanma Kur'an hakikatlerindendir.
 • Cin taifesi tıpkı beşer gibi Efendimizin arkasında saf bağlamıştır.
 • Cenab-ı Allah, ins ve cinn'e beşir ve nezir yollamış mıdır?
 • Beşerin peygamberi cinlere de peygamber midir?
 • İnsanlar henüz yokken 100-300 bin yıl önce cinler yaşıyorlar mıydı?
 • Cinlerden Efendimize neferler gelmiş miydi?
 • Cinlerin Efendimizi davet etmeleri vaki midir?
 • Taif seferi dönüşünde Efendimize biat eden 300 cin
 • Ömer bin Abdülaziz'in Taraka isimli cinin ölümüne şahit olması.
 • Cin ve ins Allah'ın emirlerine uymakla mükellef kullar mıdır?
 • Ehl-i imanın ölümüne sema ve arzdaki varlıklar ağlar.

Fizik Ötesi Hayat-3

 • İnsanlar cinleri kendi emirleri altında kullanabilirler mi?
 • Romantizm ilk defa beşere cinler vasıtasıyla intikal etmiştir.
 • Şeytanın en büyük hilesi nedir?
 • Cinler musahhar ettikleri kimselere,yaptığı işleri iyi gösterir.
 • Efendimizin zuhuru ile cinlerin sözü tükenmiştir.
 • Cinlerden nasıl korunabiliriz?
 • Şeytan saltanatının hüküm ferma olduğu andaki dünyanın durumu.
 • Hz Ömer'den haber getirmek için gönderilen bir cinin, onun yanına yaklaşamaması.
 • Şeytanın bulunduğu yerler nereleridir? Şeytan insana nasıl hükmeder?
 • Şeytanın feryat ettiği yerler nereleridir?

Fizik Ötesi Hayat-4

 • Cin taifesinin yoldan çıkmış olanına şeytan denir.
 • İnsî şeytan, şeytana rehberlik yapabilir mi?
 • Beşer 20. yy'da şeytana ders vermektedir.
 • Şeytan ilk defa Hz Adem ile insana musallat olmuştur.
 • Namazda esneme kesinlikle şeytandandır.
 • Şeytanın işi hiledir.
 • Lümme-i şeytaniye, Efendimizden alınıp atılmıştır.
 • Şeytan fıtrata müdahale edip insan tabiatını değiştirebilir mi?
 • İnsanın gerçek korkusu kimden olmalı?

Fizik Ötesi Hayat-5

 • Cin nedir? Nasıldır? Nerede yaşar? Gökte yaşayan varlıklarla bir ilişkisi vardır deniliyor, bunun hakikati nedir? İnsan cinleri ne demektir?
 • Kur'an-ı Kerim'de Allah (cc) 'Ben insanları ve cinleri bana ibadet yapsınlar diye yarattım.' buyuruyor. Biz Allah'a melekler gibi ibadet yapsaydık acaba imtihanın hikmeti kalır mıydı?
 • Cinni şeytanlar insanlara musallat olup onlara manevi hastalıklar verirler mi?
 • Cin yakalamak caiz mi? Cinler insanları nasıl esir eder? İspirtizma celselerinde ruh diye gelen varlık nedir?