Yazdır

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Konuşmaları

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Hocaefendi`nin Vaizliği

Oy:  / 14
En KötüEn İyi 

Hocaefendi'nin konuşmalarını dört gruba ayırmak mümkündür:

1. Vaazlar

Henüz talebe iken Erzurum'da başladığı vaazlarını her dönemde devam ettirmiş, zamanla geniş kitleler tarafından dinlenir hale gelmiştir. Hocaefendi'nin vaazları genelde Cuma günleri, Ramazan geceleri, Bayram ve Mübarek gecelerde verdiği vaazlar olarak dikkati çeker. Bazen bunların haricinde değişik illerde belli bir güne mahsus olmaksızın verdiği vaazlar vardır. Vaazlarının en dikkat çekenleri 1972 ile 1980 yılları arasında Edremit, Manisa ve İzmir Bornova'da verdiği vaazlardır.

2. Hutbeler

Fethullah Gülen Hocaefendi vaaz verdiği camilerde genelde hutbeye de çıktı. Bu hutbeler bir nevi vaazın tamamlayıcı unsuru gibiydi. Hutbeler bilindiği gibi Cuma ve Bayram günleri verilir. Cuma günü namazdan önce kürsüye çıkan Hocaefendi, hutbeye çıktığında da vaazda olduğu gibi coşku ve heyecanı devam ettirir. Hutbeler aynen vaazlarda olduğu gibi irticalen verilir.

3. Konferanslar

Hocaefendi henüz İzmir'e geldiği 1966'lı yıllarda konferanslara başlamıştır. Üniversitelerde, sinema salonlarında, kahvehanelerde ve değişik salonlarda konuşmalar yapmıştır. Konferanslardaki üslup vaazlardan daha değişiktir. İlim ve Kur'an, Darwinizm, Peygamberimiz, İçtimâî Adalet ve Altın Nesil gibi isimleri taşıyan konferanslar çok değişik yerlerde seri halinde verilmiştir. İlki İzmir'de verilen bu konferanslar daha sonra muhtelif yerlerde de verilmiştir.

4. Sohbetler

Bu sohbetler iki ana grupta toplanır.

a) Özel Sohbetler

Hocaefendi'ye ziyarete gelen veya kendisinin davet edilip gittiği yerlerde yapılan sohbetler bu türden sohbetlerdir. Orada isteyen herkes bir sorusunu veya problemini arz eder. Hocaefendi de duruma göre konuyu bir sohbet havası içinde cevaplandırır.

Okuttuğu talebelerin gerek okunan mevzu ile alakalı, gerekse müstakil sordukları sorulara verilen cevaplar da verimli olan sohbetlerdendir.

Bir de kendisinin ehemmiyetli gördüğü bazı meseleleri bir sohbet şeklinde arz ettiği de olur. İnsan, aile, toplum, dünya ve ahiret gibi konulardan bahseder. Bu tür sohbetler tasavvuf, edebiyat, tarih, ilim, teknik, felsefe, kültür, sanat, müzik ve düşünce adına daha ne varsa, hepsini ihtiva etmektedir.

b) Genel Sohbetler

Bu sohbetler 1967'den sonra Kestanepazarı yıllarında kahvehane, sinema salonu ve lokal gibi yerlerde yapıldı. Daha sonra camiye taşındı. Genelde Cuma akşamları yatsıdan önce soru-cevap sohbetleri yapıldı. Herkes istediği soruyu bir kağıda yazıp veriyor ve Hocaefendi anında bu soruları cevaplıyordu. Camide yapılan bu sohbetlerin en düzenli olanı Bornova camiinde yapılan sohbetlerdir.

Türkiye'de böyle bir sohbet uygulamasını ilk defa Hocaefendi başlattı. Sohbetler sistemli ve doyurucu bir keyfiyete sahipti. Soru-cevap şeklinde yapılan bu sohbetlerden ilk baskısı 19 Aralık 1983'te yapılan "Asrın Getirdiği Tereddütler" adlı kitap serisi oluştu.