Yazdır

Kur'ân ve İlim Konferansı

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori Konferanslar

Oy:  / 32
En KötüEn İyi 
 • Kur'an-ı Kerim'in hedefi: Saadet-i Dareyn.
 • Kur'an'da ilimlerin yeri.
 • Doktor Hunken'in görüşleri.
 • Nurettin Zengi'nin, Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden Kudüs'ün fethine dair işaretler çıkarması.
 • Asr-ı Saadetteki edip ve şairlerin Kur'anın belağatı karşısındaki durumları.
 • Fussilet Suresi 53. ayet ve bu ayetin mucizevi yönü.
 • Nahl Süresi 66. ayet ve bu ayetin mucizevi yönü.
 • En'am Suresi 125. ayetindeki enteresan tespitler.
 • Batılı büyük alimlerin Kur'an ve Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) hakkındaki takdirkar sözlerinden buketler.
 • Zariyat suresi 49. ayet ve Yasin Suresi 36. ayet ve fizik ilmi.
 • Kur'an'ın dramı: Kur'an'ın İncil yerine ipe çekilişi.
 • Hicr Suresi 22. ayet ve meteorolojide enteresan tespitler.
 • Kur'an ilimlerin ulaştığı noktaların ötesinde, asırlardır bayrağını dalgalandırmıştır.
 • İbn-i Cerir ve Beydavi'nin ilmi tespitleri.
 • Enbiya suresi 30. ayet ve kainatın yaratılışı.
 • En büyük edipler dahi Kur'ân'ın büyüklüğü karşısında nasıl dize geliyorlardı?
 • Mü'min suresi 12. ayet; Hac suresi 5. ayet ve çocuğun teşekkülü.
 • İnsanın bilmediğinin düşmanı oluşu gerçeği ile Kur'ân'a düşmanlığın anlatılışı.
 • İnsanlar peygamberlerin mucizelerinden örnekler almalılar; Hz. Süleyman'ın bir sabah, bir akşam; bir aylık mesafeyi kat ettiğinin bize hatırlattıkları.
 • Hz. Musa'nın asası, su ve petrol arasındaki ilişki?
 • Dinler insanları baskı altında tutmuşlardır. İnanmaya zorlamışlardır. Binaenaleyh ilmî gelişmeler olamamıştır. Herkes inanma mecburiyetinde olduğunu hissetmiş, inanmıştır. Dinler terkedildiğinde ilim hakimiyeti olmuştur. Ve dinler, ilim hakimiyeti altına girmiştir. İbtidaî devirlerde din insanları hakimiyeti altına almıştır. Günümüz ise ilim asrıdır. Bu asırda dinler hakim olamaz deniyor, ne dersiniz?
 • Tekamül ile fosiller arasındaki ilişki nedir?
 • Doğum kontrolü caiz midir?
 • Karl Marx'ın Efendimiz hakkındaki görüşleri nedir?
 • Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 14 asır öncesinden günümüzü Allah'ın göstermesiyle görmüştür.