Yazdır

Altın Nesil Konferansı (Diyarbakır)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Konferanslar

Oy:  / 79
En KötüEn İyi 

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 1976 yılında Diyarbakır’da verdiği Altın Nesil konferansını dinleyeceksiniz...

 • Hazreti Âdem’den Kıyamete kadar kurtarıcı neslin adı: “Altın Nesil”
 • Sıfatlarla “Altın Nesil” olunur, renk ve şekillerle değil
 • “Altın Neslin” Vasıfları
 • Neden Müslümanlar mağlup, gayr-i Müslimler ise galip
 • “Altın Neslin” birinci vasfı: Metodolojiye uygun hareket etmek
 • “Altın Neslin” ikinci vasfı: Allah’ın kâinat kitabına ve Kur’ân kitabına itaat
 • “Cenab-ı Allah, suretlere değil kalplere bakar” hadis-i şerifinin izahı
 • “Altın Neslin” Üçüncü vasfı: Muhabbet ve çile
 • Epiktetos’un: “At, koşmadığı zaman talihsizdir” vecizesi
 • Kâinatın mayası muhabbettir
 • Pascal’ın üçlü hakikat tasnifi: “Et-kemik, akıl ve iman” hakikatleri
 • İman sayesinde insan, katre iken derya olur
 • Hâlık’tan ötürü bütün kâinatı sevmek, ona alâka duymak
 • İn’amullah Han’ın, Sir James Jean’ın Allah’a (c.c.) olan imanıyla alâkalı bir hatırası
 • Muhabbet sayesinde insan bencil olmadan kurtulur, hayatını başkalarını kurtarmaya adar. Konuyla alakalı “İslâm garip olarak başladı (gariplerle temsil edildi) ve bir gün başladığı gibi yeniden bir gurbet dönemi yaşayacaktır. Herkesin bozgunculuk yaptığı dönemde, imar ve ıslah hamlelerini sürdüren gariplere müjdeler olsun!” hadis-i şerifinin izahı
 • İnsanın bütün duygu ve düşünceleriyle Cenab-ı Allah’a yönelmesi gerekir. Konuyla ilgili “Beni bir kedi irşat etti” diyen bir Hakk dostunun düşünceleri
 • Zaviyede vaktini ibadetle geçiren bir Allah dostunun canı “nar” çeker. Çarşıdan nar satın almak için dışarıya çıkar. Bu esnada kapının yanında, yara-bere içindeki bir adamın “elhamdülillah” sesini duyar ve ona doğru yönelir
 • “Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin” hadis-i şerifinin izahı
 • Merhamet eden, merhametinin karşılığına bir mukabele beklemez
 • Peygamber Efendimize: “Allah (c.c.), kullarına karşı bir annenin evladına gösterdiği merhametten daha merhametlidir” sözünü söyleten hadise
 • “Altın Neslin” bir diğer vasfı: Çile
 • Hz. Aişe (r. anha) validemizin, Peygamber Efendimize (s.a.s.): “Hiç Uhud’dan daha çetin bir günün oldu mu?” sorusuna Allah Resulünün (s.a.s.) verdiği cevap
 • Çile, ciddi bir diğerkamlık ister
 • Hz. Zübeyir İbn Avvam’ın (r.a.) dini uğruna çektiği çileler
 • Nebiler Nebisi’nin çile çekip, işkence gören Yasir ailesine sabrı tavsiye etmesi
 • Altın Nesil, belalara sabretmelidir
 • Romalalılara esir düşen sahabi Abdullah İbn Hüzafe es-Sehmi’nin (r.a.) bir papazla muhaveresi
 • “Altın Nesil”’de iç ve dışın fethi nasıl olmalıdır?
 • Dış fetih yapıp da iç fetih yapamayan kimselerin hayatlarından birer kesit
 • İç fatihler kadrosu ve Yavuz Sultan Selim
 • Sokakta yürürken kılıcı insanlara zarar veren birine kamçısının ucuyla dokunan Hazreti Ömer’in vicdan azabı çekmesi Bir fırsatını bulunca da hemen helalleşmesi
 • İç ve dış fethi gösteren bir tablo: Uhud gazvesinde Hazreti Sa’d ibn Vakkas (r.a.) ve Hazreti Abdullah İbn Cahş’ın (r.a.) birbirlerinin dualarına âmin demeleri
 • “Altın Nesil” kendi muhasebesini yapan nesildir
 • “Hesaba çekilmeden önce kendi nefsinizi hesaba çekiniz” Hadis-i şerifinin izahı
 • “Eğer bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz.” Hadis-i şerifinin yorumu
 • Hazreti Ebubekir (r.a.) ve Hazreti Ömer’in (r.a.) nefis muhasebeleri
 • Allah Resulünün (s.a.s.), Hazreti Ömer’in imanı ve ilminin büyüklüğünü ifade sadedinde söyledikleri
 • Hazreti Ömer (r.a.) bir suikastçı tarafından hançer ile yaralanır. İki meseleyi tahkik etmek ister. Birincisi, halk halifeden memnun mu? Diğeri de, kendisini öldürmek isteyenin kim olduğu?
 • Hazreti Ömer’in (r.a.) vefat edeceği sırada, ahirette azap göreceğinden endişe duyması İbn Abbas’ın; Cenab-ı Allah’ın huzurunda, hüsnü şahadette bulunacağına dair Hz. Ömer’e (r.a.) söz vermesi
 • Veda Hutbesi’nde Nebiler Nebisi’nin cemaatine: “Belki sizinle bir daha burada karşılaşamayız. Beni size soracaklar. Nasıl şahadet edersiniz” diyerek mesuliyetini ifade etmesi Ashab-ı kiramın da hüsnü şahadeti
 • Altın Nesil; Allah’tan ötürü bütün mahlûkata muhabbet duyup, merhamet edecek. Kendisine terettüp eden vazife ve mesuliyetleri de, ciddi bir aşk ve şevk içinde yerine getirecek
 • Dr. Muhammed İkbal’in Lahor’da, Osmanlı’ya yardım amacıyla toplanan kalabalık bir cemaate hitabı
 • Bizim, muhabbet fedaisi Altın Nesil’den istediğimiz tek şey, Hak yolunda döktüğü terdir