Sorular ve Çıkış Yolları

Fethullah Gülen

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 25 Mart 1977-30 Nisan 1977 tarihleri arasında İzmir Bornova Merkez Camii'nde kendisine sorulan güncel sorulara verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Hocaefendi, asrımızın çetrefilli sorularına mukni bir tarzda cevap vermekte; haset duygusunun izalesinden tecdid-i imana, dünya dışı canlı arayışından Güneş ve Ay tutulmalarının hikmetlerine, televizyonun fayda ve zararlarından unutkanlığın sebeplerine kadar dinî, ilmî içtimaî pek çok konunun yanında Bermuda Şeytan Üçgeni, telepati gibi çok merak edilen hususlara da açıklık getirmektedir.

  •  Niyet, insanı kurtarır mı?
  •  İslâm'da ruh çağırma var mıdır?
  •  Başka gezegenlerde hayat var mıdır?
  •  Yolculuk esnasında otobüslerde nasıl namaz kılınır?
  •  İslâm'ın müziğe yaklaşımı nedir?
  •  İslâm'da demokrasi var mıdır?
Başlık Sayısı
Başlık Yazar
Telkin yapmanın kabirdeki ölüye faydası var mıdır? Fethullah Gülen
Namazın günde beş vakit kılınmasının hikmeti nedir? Fethullah Gülen
Kul hakkı ve helâlleşmenin dinimizdeki yeri nedir? Fethullah Gülen
Gizli şirk nedir? “Her istediğimi yaparım” düşüncesi şirke girer mi? Fethullah Gülen
Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva’nın çocukları kardeş oldukları halde birbirleriyle evlenmelerine niçin cevaz (izin) verilmiştir? Ve bu cevaz daha sonra niçin kaldırılmıştır? Fethullah Gülen
Şarkı, türkü dinlemenin dinimizdeki hükmü nedir? İslâm’ın müziğe yaklaşımı nasıldır? Fethullah Gülen
Avam deyince kimler akla gelir? “Avamın mezhebi yoktur.” sözüyle ne kastedilmektedir? Fethullah Gülen
İslâm âlimlerinin bir kısmına göre ikindiden sonra, ikindi ve kaza namazı kılınmaz. Bir kısmına göre ise kılınır. Acaba bunlardan hangisi ile amel edilir? Fethullah Gülen
Bir ezan ve bir kametle kaç vakit kaza namazı kılınabilir? Fethullah Gülen
Mandadan kurban olur mu? Fethullah Gülen
Arsa, ev ve dükkan gibi şeylere sahip olan bir kişi kurban kesmeli mi? Fethullah Gülen
Niçin Arabistan'da bizden bir gün önce bayram yapılıyor? Türkiye'de duran bir insan Arabistan'a uyarak bir gün önce bayram yapabilir mi? Fethullah Gülen
Fakir bir kimse kurban bayramında kurban olmak üzere satın alıp kestiği hayvanın etinden yiyebilir mi? Fethullah Gülen
Osmanlı padişahları neden hacca gitmemişler? Fethullah Gülen
Bazıları nafile hacca gitmenin doğru olmadığını söylüyor. Bu konuda ne dersiniz? Fethullah Gülen
Evlenecek çocukları olan kişinin çocuklarını evlendirmeden önce hacca gitmesi caiz midir? Fethullah Gülen
Bu sene umreye giden bir kimsenin hacca gitmesi ne zaman farzdır? Ne zaman hacca giderse hac farizasını yerine getirmiş olur? Fethullah Gülen
Hacca gidenlerin, kurbanı orada kesmeleri gerektiğine dair İslâm’ın kesin bir hükmü var mıdır? Şayet varsa orada kesilmesinin hikmetleri nelerdir? Fethullah Gülen
Hac yapan kimsenin hacdan önceki kaza namazları affolur mu? Fethullah Gülen
Almanya’da çalışan bir insanın hac parası var fakat evi yok. Hangisini tercih etmeli? Fethullah Gülen
Kendine ait parası olmayan bir hanımın beyiyle beraber, masrafları beyine ait olmak üzere yaptığı hacla farz yerine gelmiş midir? Yoksa hanımın bir daha hac yapması gerekir mi? Fethullah Gülen
Peygamberlerin sayısı ne kadardır? Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiş midir? Fethullah Gülen
Kadınlardan peygamber var mıdır? Eğer yoksa niçin gönderilmemiştir? Fethullah Gülen
Hayvanı boğazlarken “besmele çekme”nin hükmü nedir? Besmele ile kesilip-kesilmediğinden şüphe edilen hayvanların etleri yenilir mi? Fethullah Gülen
Kur’ân-ı Kerim’in bir anda inmeyip, yirmi üç yılda inmesinin hikmetleri nelerdir? Fethullah Gülen