Yazdır

Süleymaniye Vaazı-6 (17 Haziran 1990)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Süleymaniye Vaazları

Oy:  / 13
En KötüEn İyi 

Süleymaniye Vaazı-6 (17 Haziran 1990)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 20 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Şükür ufku” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Vaaz ve nasihat dinlemek için erken saatlerde camiye gelerek toplanmanın ifade ettiği mânâlar
 • Kısa bir yokluk, çoraklık ve bir-iki asırlık durgunluktan sonra çağlayanlardan hız almış gibi neslimizi aydınlık istikballere sevk eden Allah’a binlerce hamd ve senâ olsun
 • Ne şanlı geçmiş ne de muhteşem gelecek olmayı isterdim. Eğer bana sorsalardı ben, şanlı bir geleceğe yelken açan şanlı süvarilerin arasında bulunmayı, yani sizlerden biri olmayı tercih ederdim...
 • Mütegalliplerin çizmeleri altında inleyen ve Türkiye’den yardım bekleyen esir milletlerin halini Allah görmektedir ve sizleri vasıta kılarak onlara inayet elini uzatacaktır
 • Muhammedî Ruh devrildi, diyorlardı. O, tarih boyunca hiç devrilmedi ve bundan sonra da asla devrilmeyecektir
 • Hz. Cebrail’in (a.s.) “Her kim Sana salât ve selâm okursa ben de ona salât ve selâm okurum.” müjdesi karşısında Peygamberimiz’in (s.a.s.) kendinden geçercesine uzun bir süre şükür secdesinde bulunması
 • Allah Teâlâ’nın (c.c.), ümmeti hakkında verdiği müjdelere Efendimiz’in (s.a.s.) şükür secdesiyle ve çokça namaz kılarak mukabelede bulunması
 • Resûlullah’ın (s.a.s.) gece kalkıp ayakları şişinceye kadar ibadet etmesi karşısında Hz. Âişe’nin (r.anhâ) “Allah Senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı halde neden böyle yapıyorsun ey Allah’ın Resûlü?!” sorusuna mukabil O’nun (s.a.s.) “Allah’a şükreden bir kul olmayayım mı!..” diye cevap vermesi
 • “Mü’minin hali gıpta edilecek bir haldir. Sevinilecek bir durumla karşılaşırsa şükreder, bu onun için hayır olur; kötü bir duruma maruz kalırsa sabreder yine bu da onun için hayır olur.” ve “İman, iki yarıdan müteşekkildir. Bir yarısı sabırdır, diğer yarısı ise şükürdür.” hadis-i şerifleri
 • Nimetleri idrak etmek de bir şükürdür. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir.
 • Şükretmek de şükür ister
 • “Benim kullarımdan şükredenlerin sayısı ne kadar da az!..” (Sebe sûresi, 34/13) ve “Onların çoğunu şükretmez nankör bulacaksın.” (A’râf sûresi, 7/17) ayetleri