Yazdır

Süleymaniye Vaazı-3 (18 Mart 1990)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Süleymaniye Vaazları

Oy:  / 33
En KötüEn İyi 

Süleymaniye Vaazı-3 (18 Şubat 1990)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 18 Mart 1990 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Fütüvvet ruhu” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Peygamberimiz’in (s.a.s.), ümmetinin en son ferdine kadar sahip çıktığını gösteren bir müşâhede
 • Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.), ümmetinden sırattan dökülenleri, kayıp cehenneme yuvarlananları kurtarmak için cehenneme girdiğini anlatan diğer bir müşâhede
 • Bir tarafta kin ve nefretler cehennem alevleri gibi etrafı yalarken bizim vazifemiz: bâtıla ve yalana karşı tavır belirlemek.. fütüvvet ruhuyla hareket etmektir
 • Fütüvvet ne demektir? Fetâ kime denir?
 • Fütüvvet ruhuyla serfirâz Hz. İbrahim’in (a.s.) hayatından misaller: Putları kırması.. Ateşe atılırken “Allah bize kâfîdir, O ne güzel vekildir.” demesi.. Hz. Hacer ve Hz. İsmail’i (a.s.) ıssız ve kimsesiz bir çöle bırakması.. Hz. İsmail’i (a.s.) kurban etmekle emrolunması...
 • Ashab-ı Kehf’in, bâtıla ve yalana karşı tavır belirlemesi
 • Fütüvvetin temsilcisi Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (r.a.) 80 yaşında olmasına rağmen İstanbul’u fethe giden orduya katılması
 • Fütüvvetin hasbîlik ruhunu temsil edenlerden Ebû Talhâ’nın (r.a.) en değerli arazisini Allah yolunda infak etmesi
 • Nefsânîliğe ve cismaniyete karşı tavır belirleme fütüvvetin bir başka derinliğidir.. bu konuda Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim örnekleri
 • Hz. Ömer devrinde, fettân bir kadının çağrılarına nihayet meyleden fakat son anda şeytana uymayan bir yiğit delikanlının öbür âlemde görmüş olduğu mükâfat
 • Fütüvvetin zirvesine ulaşan Hz. Yusuf’un (a.s.) insanı baştan çıkaran bir kadının yaklaşması ve şantajları karşısında bir iffet âbidesi gibi dimdik durması
 • Mültekâ şârihi Damad’ın sisli dumanlı bir havada evine sığınan paşanın kızına karşı, şeytandan ve nefsinden gelen dürtülerle mücadele etmesi
 • Fütüvvetin bir başka buudu olan “yaşatma zevkiyle yaşama arzu ve isteklerinden vazgeçme” duygusu.. bu konuda örnek olarak ümmeti için Peygamberimiz’in kendinden geçercesine ağlaması ve Hz. Ali’nin “Zulmedene ve kötülük yapana iyilik yapın!” tavsiyesi
 • Hallâc-ı Mansûr’un (k.s.) kendisini idam edenler için Allah’tan af dilemesi
 • Hocaefendi’nin iç iniltileri: “İslâm’ın yücelmesinden başka hiçbir derdim ve sevdam olmadı.. Hz. Muhammed’in davası uğrunda birkaç hasbî insana ihtiyaç varsa şayet onlardan biri de ben olayım, dedim ”