Yazdır

Süleymaniye Vaazı-1 (19 Kasım 1989)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Süleymaniye Vaazları

Oy:  / 109
En KötüEn İyi 

Süleymaniye Vaazı-1 (19 Kasım 1989)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 19 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Marifet insanı” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • İnsanlık için en mutlu anlar, kalblerin Allah marifetiyle donatıldığı anlardır.
 • Hakikî mü’minin yani ârif-i billahın hususiyetleri nelerdir?
 • Abdullah İbn Revâha, Ebû Zer ve Muaz İbn Cebel (r.anhüm) gibi sahabilerin marifetullahta derinleşme gayretleri
 • Allah’a tam tevekkül olmuş Alâ ibnü’l-Hadramî ve Sa’d İbn Ebî Vakkas’ın (r.anhümâ) büyük bir cesaretle düşman üzerine at sürmeleri
 • Marifet insanının birinci hali, Allah’ı bol bol zikir, imanın artırılması, teslimiyeti yakalamak ve tevekküle doğru kanatlanmaktır.
 • Dînî hayatın yasaklandığı bir beldede Kur’ân öğrenme uğrunda katlanılan zahmetler
 • Bütün bir dünya Muhammedî solukları, Kur’ân’ı bekliyor. Bu ağır yükü kaldıracak babayiğitler liyakat kazanmaya bakmalı, Allah’la münasebetlerini artırmalıdırlar.
 • Marifet insanının ikinci hali, emir ve yasaklar karşısında büyük bir hassasiyet içinde bulunmaktır.
 • “ İster bir şeyi gizleyin, isterse açığa vurun, Allah sizi onlardan dolayı hesaba çekecektir ” (Bakara sûresi, 2/284) ayetini, sahabe-i kiramın büyük bir teslimiyet şuuru içerisinde kabul etmesi ve ardından bu ağır yükü hafifleten ayetlerin inmesi “Her kim küçük dahi olsa bir kötülük yaparsa mutlaka ondan dolayı hesaba çekilecektir ” (Nisâ sûresi, 4/123) ayetinin ağırlığı karşısında Hz. Ebû Bekir’in duyduğu ızdırap
 • Allah indinde derecenizi öğrenmek istiyorsanız Allah’ın sizin nezdinizdeki derecesine bakınız. Allah’a karşı ciddî bir heybet ve mehâbet duygusu içinde bulunanları Allah mehîb kılar, düşmanlarının içine korku salar.
 • Marifet insanının üçüncü hali, marifetin kişinin şahsıyla bütünleşmesidir. Böyle kimseler Allah’ın dellâlı ve şâhidi olurlar. Onların kıyamında ve secdesinde Allah tecellî eder
 • Bir Fransızın, Sultanahmet Camii’nde huzur içinde abdest alanların halinden etkilenerek Müslüman oluşu “Ama onlar Allah’ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler ” (Zümer sûresi, 39/67) ayetinin şiddetinden lerzeye gelen minber
 • Sahabeden Hâris İbn Mâlik’in (r.a.) marifetullahtaki derinliği
 • Küçük yaşta Peygamber hanesine giren Hz. Âişe’nin (r.anhâ) kıyamet günü akıbetinden endişe duyarak ağlaması