Yazdır

Süleymaniye Vaazı-2 (18 Şubat 1990)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Süleymaniye Vaazları

Oy:  / 35
En KötüEn İyi 

Süleymaniye Vaazı-2 (18 Şubat 1990)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 18 Şubat 1990 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Murâkabe ve muhâsebe” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Murâkabe, insanın kendini kontrol etmesi, yaptığı her şeyde Allah’ın (c.c.) kendisini görüp gözettiğine inanması, bunun şuurunda olması demektir.. Murâkabeyle ilgili âyetler
 • Murâkabe duygusu içinde yaşama Rabbimizi çok iyi bilmeye ve nefsimizle yaka-paça olmaya bağlıdır
 • Allah’ın tercih ettiğini tercih etmek, murâkabenin alâmetlerindendir.. Bu konuda Hz. Ömer’in (r.a.) hayatından misaller: Hudeybiye’de Resûlullah’ın (s.a.s.) haklı olduğunu görünce kendi fikrinden anında vazgeçmesi.. Mehir konusunda bir kadının uyarısı karşısında kendi fikrini terk etmesi.. Ganimet dağıtırken, dine hizmette önde olanlara ve Resûlullah’ın (s.a.s.) sevdiklerine öncelik tanıması.. Bir bedevîye kaba sözlerinden dolayı kızıp kırbacıyla ona vuracağı anda kendisine okunan âyet karşısında elinin havada kalması
 • İç-dış bütünlüğünü koruyamadığı endişesini taşıyan Hanzala İbn Âmir (r.a.)
 • Cemel Vak’ası’nda Zübeyr İbn Avvâm (r.a.) ve Hz. Âişe Vâlidemiz’in (r.anhâ) Hz. Ali (r.a.) karşısında haksız olduklarını anlayınca anında ona karşı gelmekten vazgeçmeleri
 • Muhâsebe, geçmiş zamanın hesabını yapmak demektir.. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun! Her nefis yarın için ne hazırladı ona baksın.” (Haşir sûresi, 59/18) âyeti.. “Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz.” (Hz. Ömer)...
 • “ Kim bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görecektir ” (Nisâ sûresi, 4/123) âyetinin ağırlığı karşısında Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) endişesi
 • Amr İbn Âs’ın (r.a.) ölümüne yakın günlerde geçmişin muhâsebesi ve hâlin murâkabesinin ağırlığı altında kimseyle görüşmeyerek günlerce ağlaması ve bu şekilde Hakk’ın huzuruna çıkması
 • “De ki: Davranış ve aksiyonları itibariyle en çok zararda olanları söyleyeyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir ” (Kehf sûresi, 18/103, 104) âyetleri
 • Muhammed İbn Münkedir’in “Bir gün gelecek ki, karşınıza hiç hesabınızda olmayan şeyler çıkıverecek.” (Zümer sûresi, 39/47) âyeti karşısında haftalarca ağlaması
 • Hz. Âdem, Hz. Davud ve Hz. Yunus’un (aleyhimüsselam) murâkabesi
 • Cihanları fetheden Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi içlerine doğru yaptıkları fetih
 • Beş bin kişilik ordusuyla doksan beş bin kişilik orduyu yenen Târık İbn Ziyâd’ın iç fethi
 • İbn Ömer’in (r.a.), bir çobanın murâkabesi karşısında duyduğu hayret
 • Yirmi-otuz sene boyunca geceleri fakirlerin kapılarına sırtında çuvalla yiyecek taşıyan Hz. Zeynülâbidîn...