Yazdır

Süleymaniye Vaazı-8 (19 Ağustos 1990)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Süleymaniye Vaazları

Oy:  / 24
En KötüEn İyi 

Süleymaniye Vaazı-8 (19 Ağustos 1990)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 19 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Mukaddes göç: Hicret” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Allah Resûlü’nün (s.a.s.) Medine’ye hicretten önce semalara doğru yapmış olduğu hicreti
 • “Mekke Fethi’nden sonra hicret yoktur. Bundan sonra siz hicretle elde edilecek sevabı niyetlerinizle ve cihatla elde edeceksiniz.” hadisi
 • Göç insanın kaderidir ve Hz. Âdem’le başlamıştır. Yeni tekevvünler göçlerle gerçekleşir
 • Göç, irşat ve tebliğ yapmak ve ayakları yere sağlam basmak için yapılır. Allah Resûlü (s.a.s.), Mekkeli müşrikler kendisini iflah etmeyince Medine’ye hicret etmişti
 • Kendi rızalarıyla hicret etmeyen kavimler sürgüne maruz kalırlar, yurt ve yuvalarından edilirler
 • Hicret, muhacire çocukluk ve gençlik dönemlerine ait rahatsız edici imajdan uzak tertemiz bir hizmet insanı olma hüviyeti kazandırır
 • Merkezin insafsızlığına karşı muhite çıkıp oradan merkezi ele geçirmenin yolu hicret etmekten geçer
 • “İman edip Allah yolunda hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerle onları barındıran ve onlara yardım eden Ensâr var ya, işte bunlar birbirlerinin dostlarıdırlar.” (Enfâl sûresi, 8/72) ayeti
 • Allah Resûlü’nün (s.a.s.) ve ashabının (r.anhüm) Medine’ye hicret ederken maruz kaldıkları sıkıntı ve ızdıraplar
 • Peygamberimiz’in (s.a.s.) “Talea’l-bedru ” nidâları eşliğinde büyük bir coşkuyla Medine’de karşılanması
 • Hicret, Peygamberlerin (aleyhimüsselam) yoludur
 • Suheyb-i Rûmî’nin (r.a.), hicretine engel olmamaları karşılığında bütün servetini müşriklere vermesi
 • Hicret etmesine engel olunan ve 15 yıl boyunca zincire vurulan Ebû Cehil’in kardeşi Ayyâş (r.a.)
 • Allah Teâlâ’nın ilk Müslümanları “muhacir” sıfatıyla anması ve Medine’ye göçün Müslümanlarca tarih başlangıcı kabul edilmesi yönüyle hicretin önemi
 • “Ameller niyetlere göredir. Herkes neyi niyet etmişse onu bulur. Her kim dünyalık elde etmek için hicret etmişse onu bulur ” hadisi çerçevesinde dolar, mark için yabancı ülkelere çalışmaya gidenlerin durumu
 • Kutsîlerin göçü Allah rızası için olmalıdır
 • “Müslüman o kimsedir ki, diğer Müslümanlar onun dilinden ve elinden zarar görmezler. Muhacire gelince o, Allah’ın yasak ettiği şeyleri terk eden insandır.” hadisi