Yazdır

Süleymaniye Vaazı-9 (20 Ocak 1991)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Süleymaniye Vaazları

Oy:  / 11
En KötüEn İyi 

Süleymaniye Vaazı-9 (20 Ocak 1991)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 20 Ocak 1991 tarihinde İstanbul Süleymaniye Camii’nde verdiği “Keşkeler kuşağı” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • “Keşke” yerine göre büyük bir kazanç, bir muhâsebe ve murâkabedir, yerine göre bir hasret ve burkuntudur...
 • Bedir’e katılmayan münafıkların, mü’minler harpten ganimetle dönünce “Keşke biz de onlarla beraber olsaydık.” (Nisâ sûresi, 4/73) demesi.. Karun’un servetini görüp “Keşke ona verildiği kadar bize de verilseydi.” (Kasas sûresi, 28/79) diyenler...
 • Habib-i Neccâr’ın kavmi tarafından şehit edildikten sonra “Ah halkım bir bilseydi! Rabbimin beni affettiğini ve beni ikramlara gark ettiğini.” (Yâsîn sûresi, 36/26-27) demesi...
 • Efendimiz’in (s.a.s.) “Keşke demeyin, keşke helaktir.” sözü ile Allah yolunda cihat edip öldürülmeyi temenni etmesinin telifi...
 • Bedir Savaşı’na katılamayan Enes İbn Nadr’ın temennisi.. Abdullah İbn Cahş’ın Uhud’da şehadet temennisi...
 • İran’a gönderilecek orduya serdar-ı a’zam tayin edilen Nu’man İbn Mukarrin’in (r.a.) şehadet temennisi...
 • Murat Hüdavendigar’ın Sırp Sındığı Savaşı’nda şehadet temennisi...
 • Üç padişaha serdar-ı a’zamlık yapma şerefine nail olan Sokullu Mehmet Paşa’nın şehadet temennisi...
 • Yaptıklarını kâfi görmeyip “Yapacağım başka şeyler var mıydı?” demek “keşke”nin önemli bir buududur...
 • Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) keşkeleri: 1) Keşke Allah Resûlü’ne (s.a.s.) vefat etmeden önce hilafet vazifesinin kime ait olduğunu sorsaydım, 2) Keşke Halid’i İran’a gönderirken Ömer’i de Bizans’ın üzerine gönderseydim.
 • Amr ibnü’l-Âs’ın (r.a.) “Keşke Resûlullah hayatta iken vefat etseydim.” temennisi...
 • Allah’ın huzurunda “keşke” dememek için bu dünyada din, iman ve Âlem-i İslâm adına yapmanız gereken vazifeleri yerine getirmeye gayret ediniz...
 • Hz. Ömer’in bir hutbesinde şehadet temennisini dile getirmesi.. ve İranlı bir ateşperest tarafından şehit edilişi...
 • Kafirlerin ızdırap, teessüf ve inkisar ifade eden keşkeleri: “Huzurumuza çıktığında arkadaşına (şeytana): “Keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı!...” der.” (Zuhruf sûresi, 43/38), “Onlar ateşin karşısında durdurulup da “Ah ne olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek, mü’minlerden olsak!” dedikleri zaman...” (En’âm sûresi, 6/27), “O gün gelecek ve her şahıs önünde, yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir: “Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım!” diyecek.” (Nebe sûresi, 78/40)
 • “Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür...” (Teğâbün sûresi, 64/9) âyeti...