Yazdır

Üsküdar Vaazı-7 (24 Şubat 1989)

Yazar: Fethullah Gülen Tarih: . Kategori Üsküdar Vaazları

Oy:  / 16
En KötüEn İyi 

Üsküdar-7 (24 Şubat 1989)

Bu sayfada Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 24 Şubat 1989 tarihinde İstanbul Yeni Vâlide Camii’nde verdiği “Peygamberimizin kendi dönemi ve yakın zamana dair verdiği gaybî haberler” konulu vaazı seyredeceksiniz...

 • Peygamberlik doğruluk yörüngesi üzerinde hareket eder.
 • Hz. Ebû Bekir (r.a.), Efendimiz’in (s.a.s.) miraca yükselme hadisesini duyunca tereddütsüz kabul etmişti...
 • Sıdk o kadar önemli bir husus ki, Allahu Teâlâ (c.c.) bazı peygamberlerin büyüklüklerini sıdk ile anlatmaktadır.
 • Allah Resûlü (s.a.s.), bir keresinde verdiği sözü yerine getirmek için üç gün aynı yerde beklemiştir.
 • Bütün bir varlık zerreden seyyarata kadar, O’nun (s.a.s.) doğruluğuna delalet etmektedir.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.) geçmiş ve geleceğe dair gayble ilgili verdiği haberlerin aynen vuku bulması O’nun (s.a.s.) sadakatine büyük bir nişânedir.
 • Allah Resûlü’nün (s.a.s.) gaybı bilip-bilemeyeceği mevzuu...
 • Peygamberimiz (s.a.s.) bir gün minberdeyken kendisine gayb perdesi açılmıştı ve Sahabeye (r.anhüm) celalli bir tarzda “Ne sorarsanız sorun, haber veririm!” demişti...
 • Resûl-i Ekrem (s.a.s.) Bedir harbi başlamadan önce, müşriklerin ileri gelenlerinin nerede öldürüleceğini, sırtlarının nerede yere geleceğini haber vermiş ve bunlar aynen vuku bulmuştur.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.), mescitte ashabıyla otururken biraz sonra Yemenli Abdullah İbn Cerîr el-Becelî’nin (r.a.) mescide gireceğini haber vermesi...
 • Mekke Fethi’nde Efendimiz’in (s.a.s.), Ebû Süfyan’ın (r.a.) içinden geçirdiği düşünceleri kendisine bildirmesi...
 • Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Umeyr İbn Vehb’in ne maksatla Medine’ye geldiğini kendisine söylemiş, bunun üzerine o da Müslüman olmuştu.
 • Resûlullah’ın (s.a.s.) yakın zamanda meydana gelecek fitneleri haber vermesi...
 • Mekke’de sıkıntılı günlerin yaşandığı bir dönemde Peygamberimiz (s.a.s.), ilerde emniyetli günlerin geleceğini, Allah’ın bu işi tamamlayacağını haber vermiş ve bunlar aynen dediği gibi vuku bulmuştur.
 • Peygamberimiz (s.a.s.) kızı Fâtıma’ya (r.anhâ), yakında vefat edeceğini haber vermiş ve yine ona “Ehl-i beytimden bana ilk kavuşan sen olacaksın.” demiş ve bu dedikleri aynen gerçekleşmiştir.