Belge Lisansı

Fethullah Gülen Web Sitesi değişik web sayfaları ve bedava olarak kullanılan interaktif bölümler ihtiva etmektedir. Burada sağlanan sayfalar ve interaktif servisleri kullanmak suretiyle siz bu sayfaların ve servislerin kullanımıyla ilgili şartları, uyarıları ve diğer sınırlamaları kabûl etmiş sayılırsınız.

Bu web sitesi ve bu sitedeki interaktif servisleri kullanmanızın bir neticesi olarak siz bu web sitesini burada sıralanan şartlar, uyarılar ve diğer sınırlamalar muvacehesinde kanunsuz herhangi bir maksat için kullanmayacağınızı kabûl etmiş bulunuyorsunuz.

Bu sitedeki materyalleri telif hakkı bilgisini silmeden ticari olmayan maksatla kullanabilirsiniz. Ayrıca bu materyallerin kopyalarını e-maille telif hakkı bilgisine riayet ederek ticarî olmayan maksatlar için başkalarına gönderebilirsiniz. Herkul Foundation, Inc., Fethullah Gülen Web Sitesi'nin telif hakkıyla korunmuş materyallerinin başka siteler üzerinde, aksi bir anlaşma yoksa, yayınlanmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla,
  • Siz bu sitedeki materyalleri yukarıdaki sınırlamalar haricinde değiştiremez, kopyalayamaz, postalayamaz ve/veya başka bir şekilde kullanamazsınız.
  • Fethullah Gülen Web Sitesi'nin band genişliğini sesli/görüntülü yayınlara kendi siteniz üzerinde link vermek suretiyle kullanamazsınız.

Fethullah Gülen Web Sitesi, herhangi bir şekilde bu sitenin şu veya bu şekilde kullanımının neticesi olarak kullanıcıya gelebilecek dolaylı, dolaysız, kazaî, cezaî, özel veya tesadüfî zararlardan sorumlu değildir.

Fethullah Gülen Web Sitesi, herhangi bir kullanıcının siteye erişimini kesmek, interaktif servislerden herhangi birini kapatmak veya bu sitenin herhangi bir bölümünü yayından kaldırmak ve bu sitenin yayınıyla ilgili şartlar, uyarılar ve sınırlamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Kabul etmiyorum. Kabul ediyorum.