Yazdır

18 Şubat 2015 tarihli haberler

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori 2015 Haberleri

Oy:  / 11
En KötüEn İyi 

18 Şubat 2015 tarihinde Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet hareketi hakkında yazılı basında çıkan haberlerden seçmeler…

AKP, ‘paralel yapı araştırılsın’ talebini reddetti

AKP, bir buçuk yıldır dilinden düşürmediği ‘paralel yapı’ iddialarının Meclis Komisyonu tarafından araştırılmasını istemedi. HDP’nin ‘paralel yapı’ iddialarının araştırılması için Meclis’e sunduğu grup önerisi, CHP ve MHP’nin desteğine rağmen AKP’li vekiller tarafından reddedildi. Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, “Her gün paralel yapıdan bahsediyorsunuz. Peki niye araştırılmasından korkuyorsunuz? Biz muhalefet partileri olarak, iktidarın rahatsız olduğu paralel yapının ortaya çıkması için destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Neden araştırılmasına karşı çıkıyorsunuz.” tepkisini gösterdi.

Zaman Gazetesi’nin “AKP, ‘paralel yapı araştırılsın’ talebini reddetti” başlıklı haberi

Abdullah Aymaz, İslâm’ın teröre bakışını anlatıyor

Geçmişten İzler’in bu haftaki bölümünde, uzun yıllar Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yanında kalan, birçok hizmetin başlamasına öncülük eden ve Risale-i Nur’ların daha iyi anlaşılabilmesi için ciddi hizmetler ortaya koyan Abdullah Aymaz, hatıralarını anlatmaya devam ediyor. Irmak TV 21.45

Zaman Gazetesi’nin “İslâm’ın teröre bakışı” başlıklı haberi

Güney Afrikalı Bakan Yardımcısı: Türk okulları ideal nesil yetiştiriyor

Güney Afrikalı Bakan Yardımcısı Mkhize, Türk okullarının ideal nesil yetiştirdiğini söyledi. Hizmeti, Birleşmiş Milletler’e benzetti. Gü­ney Af­ri­ka Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ba­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Hlen­gi­we Buh­le Mkhi­ze, Türk okul­la­rı­nın ma­te­ma­tik ve fen bi­len bi­lim adam­la­rı­na top­lum­sal de­ğer­le­ri de ve­re­rek ide­al bir ne­sil ye­tiş­tir­di­ği­ni söy­le­di. Dün­ya­nın her ye­rin­de açı­lan Hiz­met ku­rum­la­rı­nın top­lu­mun her ke­si­mi­ni bir ara­ya ge­ti­re­rek Bir­leş­miş Mil­let­ler gi­bi ça­lış­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Mkhi­ze, “Fet­hul­lah Gü­len, bil­ge bir in­san. Ki­tap­la­rı­nı oku­yo­rum ve her söy­le­di­ği ori­ji­nal. Hep ih­ti­ya­cı­mız olan şey­le­re vur­gu ya­pı­yor” de­di.

Bugün Gazetesi’nin “Türk okulları ideal nesil yetiştiriyor” başlıklı haberi