Yazdır

5 Mart 2015 tarihli haberler

Yazar: fgulen.com Tarih: . Kategori 2015 Haberleri

Oy:  / 6
En KötüEn İyi 

5 Mart 2015 tarihinde Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet hareketi hakkında yazılı basında çıkan haberlerden seçmeler…

Çevikalp, Türk okullarının hikâyelerini Barış Okulları’nda derledi

Gazeteci Mesut Çevikalp, 25 yıl önce küçük adımlarla Türkiye’den yola çıkan eğitim gönüllüleri ile açtıkları Türk okullarının sınırları aşan hikâyelerini Barış Okulları kitabında topladı. 2003 yı­lın­dan bu­ ya­na 5 kı­ta­da, on­lar­ca ül­ke­de gö­nül­lü Hiz­met er­le­ri­ni, or­ta­ya koy­duk­la­rı hiz­met­le­ri­ni ye­rin­de gö­ren Me­sut Çe­vi­kalp, şa­hit ol­duk­la­rı­nı ‘Ba­rış Okul­la­rı / Ön­den gi­den adan­mış eği­tim­ci­le­rin sı­nır­la­rı aşan hi­kâ­ye­le­ri­’ adı al­tın­da ki­tap­laş­tır­dı.

Bugün Gazetesi’nin “Barış Okulları” başlıklı haberi